ID на член : S700023099 / Последна актуализация : 06/04/2010

nVidia Graphics (web announcement)


  4/8/2009


  През юли 2008 г. фирма NVIDIA оповести официално за дефекти по отношение на някои свои графични процесори (GPU), които се дължат на грешка при производството на материала на засегнатите графични чипове. Същевременно NVIDIA и Sony са извършили проверка за установяване, дали оборудваните с този графичен процесор модели VAIO също са засегнати. Към този момент обаче проверката показва, че при тези модели VAIO няма настъпили проблеми.
  След обстойна проверка Sony са установили, че е възможно минимален процент от оборудваните с този графичен процесор модели VAIO също да са засегнати.
  Заради дефектния си графичен чип NVIDIA е възможно тези компютри да изобразяват изкривена картина, случайно появили се букви или празен екран на монитора.

  Отстраняване на дефекта

  В рамките на широкообхватното управление на качеството ние ще поемем разходите за привеждане в изправност (резервни части и възнаграждение за труд) в срок от 4 години от датата на покупка на засегнатите модели (виж долупосочения списък) за всички клиенти, които трябва да занесат на ремонт своя компютър VAIO заради проблеми с графичния процесор NVIDIA.
  Ако Вашият модел е в долупосочения списък, Ви молим да се обърнете към VAIO Support, за да занесете на поправка Вашия компютър.

  Засегнати модели

  •    VGN-FZ11x, VGN-FZ18x, VGN-FZ21x, VGN-FZ31x, VGN-FZ38x
  •    VGN-AR11x, VGN-AR21x, VGN-AR31x
  •    VGN-C1Zx, VGN-C2Zx
  •    VGC-LM1xx, VGC-LM2xx
  •    VGC-LT1xx, VGC-LT2xx