ID на член : S700023108 / Последна актуализация : 20/09/2012Печат

Местоположението ми, посочено от таблета, е неточно или грешно


  Местоположението ми, посочено от таблета, е неточно или грешно

  Когато таблетът ви е в зона с лош прием на GPS сигнали, може да възникнат грешки при позициониране. За да получите по-прецизна информация, избягвайте да използвате таблета на следните места:

  • В сгради или превозни средства
  • В тунели или под земята
  • Под издигнати пътища
  • Между високи сгради
  • Между гъсти дървета
  • В долини

  Бавно преместете устройството в зона с ясен изглед към небето, докато настоящото местоположение не се покаже от GPS функцията. Настоящото местоположение може да бъде показано по-бързо, когато сте в статично положение, а не в движение. Ако настоящото местоположение не се покаже или е показана грешно, преместете се в зона с ясен изглед към небето.