ID на член : S700023112 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Как да изтеглите и инсталирате приложения


  Как да изтеглите и инсталирате приложения 

  Може да инсталирате приложения  на вашия таблет  по два начина - от самия таблет  или от компютър.
  Забележка:таблетът ви трябва да е свързан с Google акаунт , за да имате достъп до Google Play Store.

  От самия таблет

  1. Чукнете Apps,  [Приложения] в горния десен ъгъл на началния екран.
  2. Чукнете Play Store.
  3. Чукнете приложението, което искате да инсталирате и чукнете Download [Изтегли]. 
  4. В случай, че приложенията са платени, чукнете Buy [Закупи] и следвайте инструкциите за плащане.

  От друг компютър

  1. Отворете вашия интернет браузър,  отидете на play.google.com/store и влезте с вашия Google акаунт.
  2. Потърсете приложението, което искате да инсталирате на таблета, и натиснете Install [Инсталирай].
   В случай, че приложението е платено, натиснете Purchase [Закупуване] и следвайте инструкциите за плащане.
  3. Уверете се, че таблетът ви е избран като целево устройство и чукнете Install [Инсталирай].
  4. След кратък период от време приложението ще се инсталира автоматично на вашия таблет, при условие, че таблетът е включен и е свързан към интернет.