Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Необходими изтегляния

Прочетете този раздел, преди да изтеглите файла.

Файлът HAPMusicTransfer_13009060.exe трябва да бъде изтеглен в нова папка на Вашия компютър, без други файлове в тази папка, освен изтегления файл.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

HAP Music Transfer е приложение, което прехвърля музикални файлове, съхранени на Вашия компютър, към HDD аудио плейър. Тази версия (1.30) добавя поддръжка за операционните системи Windows 10 и Windows 11.

Предишни предимства и подобрения

 • Избиране на множество папки и групово прехвърляне: Можете да изберете множество папки (до 100), в които да се запаметяват музикални файлове на Вашия компютър, и след това да ги прехвърлите в група към HDD аудио плейър.
 • Поддържа прехвърляне на различни видове файлови формати: В допълнение към широко използвани файлови формати (като MP3), софтуерът HAP Music Transfer позволява прехвърляне на некомпресирани аудио файлове с висока резолюция, като 192 kHz/24 бита и DSD (Direct Stream Digital) файлови формати.
 • Настройка за автоматично прехвърляне: Можете да зададете функцията за автоматично прехвърляне на ON (Вкл.), за да започне прехвърлянето на файлове автоматично. Ако зададете функцията за автоматично прехвърляне, тя автоматично започва да прехвърля музикални файлове към HDD аудио плейъра когато нови музикални файлове се добавят към определената папка на Вашия компютър. Можете също така ръчно да стартирате прехвърлянето по всяко време, когато изберете.

Информация за файл

Име на файл

 • HAPMusicTransfer_13009060.exe

Версия на файла

 • 1.30

Размер на файла

 • 5.58 MB

Дата на разпространение

 • 24-11-2015

Подготовка

Важни забележки

 • По време на инсталирането на този файл се уверете, че сте вписани като администратор или като потребител с администраторски права.
 • За да се гарантира, че друга програма няма да пречи на инсталацията, запазете всичко, по което сте работили, и затворете всички други програми. На лентата със задачи не трябва да има приложения, преди да продължите.
 • Силно препоръчително е да разпечатате тези инструкции за справка по време на процеса на инсталиране.

Изтегляне и инсталиране

Системни изисквания

За този софтуер се изисква компютър, покриващ следните системни изисквания:

 • Една от следните операционни системи:
  • Windows 11 (Pro/Home)
  • Windows 10 (Pro/Home)
  • Windows 8.1 (Pro/Home)
 • Разделителна способност на екрана: 1024 x 768 пиксела или повече

Забележка: Не е гарантирано, че този софтуер ще работи за всички компютри дори ако отговарят на горните системни изисквания. Освен това следните системи не се поддържат:

 • Лично конструирани персонални компютри или операционни системи
 • Надстроени операционни системи
 • Среди с възможност за зареждане на повече от една операционна система
 • Среди с множество монитори

Инструкции за изтегляне и инсталиране

Процедурата е променена, за да се подобри нивото на сигурност.

 1. Изтеглете файла HAPMusicTransfer_13009060.exe в нова папка на Вашия компютър (моля, отбележете си тази директория за справка).
 2. Отворете директорията, където е изтеглен файлът, потвърдете, че няма файлове, освен изтегления файл в папката, след което щракнете двукратно върху файла HAPMusicTransfer_13009060.exe.
 3. Ако се появи екранът User Account Control (Контрол върху потребителски акаунт), натиснете Yes (Да) или Continue (Продължаване).
 4. На екрана Welcome to the InstallShield Wizard for HAP Music Transfer (Добре дошли в съветника InstallShield за HAP Music Transfer) щракнете върху Next (Напред).
 5. На диалоговия прозорец License Agreement (Лицензионно споразумение) прочетете споразумението, след което, ако се съгласявате, изберете I accept the terms in the license agreement (Съгласявам се с условията на лицензионното споразумение), след това щракнете върху Next (Напред), за да продължите.
 6. На екрана Select Type (Избор на тип) изберете Complete (Завършен) и щракнете върху Next (Напред).
  Забележка: Ако искате да промените дестинацията за инсталиране, изберете Custom (Потребителски) и след това изберете Next (Напред).

 7. На екрана Ready to Install the Program (В готовност за инсталиране на програмата) щракнете върху Install (Инсталиране).
 8. Екранът Setup Status (Състояние на настройката) показва прогреса на инсталацията. Моля, изчакайте инсталацията да приключи.
 9. На екрана InstallShield Wizard Complete (Съветникът InstallShield е завършен) щракнете върху Finish (Готово), за да излезете от програмата за инсталиране.
  Забележка: Ако е отметната опцията Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Да, искам да стартирам HAP Music Transfer сега), приложението HAP Music Transfer се стартира след излизане.

Инсталацията на HAP Music Transfer завърши.

Стартиране на HAP Music Transfer

Можете да стартирате приложението HAP Music Transfer по два начина:

 • Натиснете Start (Започни) и изберете All Programs (Всички програми) → HAP Music TransferHAP Music Transfer
 • На работния плот щракнете двукратно върху иконата за бърза връзка на HAP Music Transfer

Забележка: Ако екранът HAP Music Transfer не се показва, щракнете двукратно върху иконата в лентата на задачите.

Деинсталиране на HAP Music Transfer

 1. За да деинсталирате приложението, в Control Panel (Контролен панел) или Settings (Настройки) намерете Programs and features (Програми и компоненти) или Apps and features (Приложения и функции).
 2. Изберете HAP Music Transfer от списъка и щракнете върху Uninstall (Деинсталиране). Следвайте инструкциите, показани на екрана, за да деинсталирате приложението.