Системни изисквания

 • Компютър с Windows с достъп до интернет
 • LAN кабел, за да свържете приемника си към интернет
 • Операционна система
  • Windows Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/Ultimate (SP1, 32-битова/64-битова версия) Windows XP Home Edition/ Professional/ Media Center Edition 2005 (SP3, 32-битова версия)
 • Минимални изисквания към компютъра:
  • Процесор: Celeron
  • Тактова честота: 1 GHz или по-висока
  • Памет (RAM) (Windows XP): 512 MB или повече
  • Твърд диск: 20 MB или повече свободно място на диска.
   Ако .NET Framework 2.0 не е инсталирано, е необходимо 280 MB свободно място на диска.
  • Дисплей: 1024 × 768, богат цвят (65536 цвята) или по-висока разделителна способност
  • Мрежа: 100Base-TX или по-висока

Инсталиране

Софтуерът ES Utility е необходим за извършването на актуализацията на фърмуера. Изпълнете следните стъпки, за да инсталирате софтуера ES Utility на компютъра си:

Забележка: Не е необходимо да инсталирате ES Utility, ако вече сте го направили.

 1. Включете компютъра си и влезте като администратор или с профил с администраторски права.
 2. Поставете предоставения компактдиск с ES Utility в своето CD-ROM устройство.
 3. Програмата за инсталиране се стартира автоматично и се показва екранът „Software Setup“ (Инсталиране на софтуер).
  • Ако програмата за инсталиране не се стартира, отидете в CD-ROM диска и щракнете двукратно върху файла „SetupLauncher.exe“.
  • Ако не разполагате с компактдиск с ES Utility, изтеглете от тук приложението ES Utility в компютъра си, отворете папката с изтегления файл, след което щракнете двукратно върху файла „SetupLauncher.exe“.
 4. Инсталирайте приложението ES Utility, като следвате указанията, посочени в съобщението на екрана.
 5. На екрана „Welcome to the Software Setup“ (Добре дошли в инсталацията на софтуера) прочетете споразумението, след което ако го приемате, щракнете върху „I accept the terms of the license agreement“ (Приемам условията на лицензионното споразумение) и изберете „Next“ (Напред).
 6. На екрана „Software Setup“ (Инсталация на софтуер) щракнете върху иконата на ES Utility под „Software“ (Софтуер). 7. На екрана „Software Setup“ (Инсталация на софтуер) щракнете върху Install (Инсталиране) под „ES Utility“.
 8. На екрана „Welcome to the ES Installer“ (Добре дошли в програмата за инсталиране на ES) щракнете върху Next (Напред).
 9. На екрана „Setup Type“ (Тип на инсталацията) изберете Custom (По избор), след което щракнете върху Next (Напред).
 10. На екрана „Choose a Destination Folder“ (Избиране на папка на местоназначение) щракнете върху Next (Напред).
 11. На екран „Add a desktop shortcut“ (Добавяне на пряк път на работния плот) изберете Add a shortcut to the desktop (Добави пряк път на работния плот), след което щракнете върху Next (Напред).
 12. На екрана „Install the program“ (Инсталиране на програмата) щракнете върху Install (Инсталиране).
 13. На екрана „ES Utility was successfully installed“ (ES Utility бе инсталиран успешно) щракнете върху Finish (Готово).

  Софтуерът е инсталиран и иконата на ES Utility е поставена на работния ви плот.