Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • PS-HX500

Относно това изтегляне

 • Име: Hi-Res Audio Recorder v1.1.3
 • Дата на разпространение:31-10-2019 г.
 • Функциите на това приложение са следните:
  • Нови функции на Hi-Res Audio Recorder Ver.1.1.3
   macOS Mojave(10.14) и macOS Catalina(10.15) вече се поддържат.
   Забележка: Ако се появи диалогов прозорец във връзка с достъп до микрофон при първото стартиране, трябва да позволите достъп до микрофона. За подробности вижте "След актуализацията" по-долу.
  • Запис на аудиописти от винилова плоча:След свързването на грамофона и компютъра ви чрез предоставения USB кабел и инсталирането на софтуера ще можете да записвате аудиописти във формат с висока разделителна способност (DSD или PCM) от винилова плоча, която се възпроизвежда на грамофона.Максималната продължителност, налична за запис, е 100 минути.
  • Редактиране на временния файл: Можете да добавите маркери към записаните данни (временен файл) и да укажете диапазони от данни, който да бъдат експортирани във файлове. Добавете маркери към временния файл, за да:
   • отстраните тихата част преди първата аудиописта или тези между пистите;
   • разделите временния файл на индивидуални файлове с аудиописти, след като сте записали всички аудиописти от двете страни на виниловата плоча.
   Можете да добавите до 60 маркера, както и да ги премествате или премахвате.
  • Регулиране на усилването: Можете да регулирате нивото на сигнала (усилването) за записаните данни (временен файл). Можете да изберете Автоматично регулиране на усилването, както и Ръчно регулиране на усилването, което позволява усилване на стъпки по 1 dB между +1 dB и +6 dB.
  • Експортиране на временния файл: Можете да експортирате записаните данни (временния файл) на компютъра си.Можете и да въведете име на албум, име на изпълнител на албума, заглавия на писти и имена на изпълнители на писти, преди да експортирате временния файл.

Системни изисквания

Операционни системи

Софтуерът Hi-Res Audio Recorder есъвместим със следните версии на Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Забележки:

 • За Hi-Res Audio Recorder не се гарантира, че ще работи успешно:
  • на всеки компютър с една от изброените операционни системи;
  • на домашно създаден компютър, компютър с операционна система с надстройка от потребител или на компютър с няколко операционни системи;
  • в комбинация с функциите за енергоспестяване на компютъра: временно изключване на системата или спящ режим (готовност).


Компютърен хардуер

Софтуерът Hi-Res Audio Recorder есъвместим със следния хардуер:
 • Разделителна способност на дисплея: 1024 x 768 пиксела или повече
 • Устройство за аудиовъзпроизвеждане:Изисква се
Не можем да гарантираме работата на всички компютри, които задоволяват изискванията към системата.

Изтегляне

Как да изтеглите Hi-Res Audio Recorder:
 1. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с правилата и условията, като поставите отметка в полето. След това щракнете върху Download (Изтегляне)
 2. Изтеглянето на файла [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB – 4 536 224 байта) ще започне
 3. Инсталационният файл ще бъде записан в папката, която сте задали като папка на дестинация в настройките на браузъра си. По подразбиране ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния).

Инсталиране

След като успешно изтеглите файла, сте готови да инсталирате Hi-Res Audio Recorder.

 1. Щракнете двукратно върху инсталационния файл "Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg", запазен на компютъра. Инсталационният пакет ще бъде разопакован
 2. Показва се екранът [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Добре дошли в инсталатора на Hi-Res Audio Recorder). Щракнете върху [Continue] (Напред)


 3. Показва се екранът [Software License Agreement] (Лицензно споразумение за софтуера). След като потвърдите текста на споразумението, щракнете върху [Continue] (Напред)


 4. Когато приемете споразумението, щракнете върху[Agree] (Съгласявам се)


 5. Екранът [Select a Destination] (Изберете дестинация). Изберете дисково устройство и щракнете [Continue] (Напред)


 6. След което укажете тип на инсталацията. За стандартна инсталация се избира автоматично вътрешният твърд диск. Ако искате да инсталирате на друг диск, щракнете върху [Change install location...] (Смяна на местоположението за инсталиране...). След като изберете дестинацията, щракнете върху [Install] (Инсталиране)


 7. Когато се изиска парола за вход, въведете паролата си и щракнете върху [Install Software] (Инсталиране на софтуера).


 8. Показва се екранът [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Инсталиране на Hi-Res Audio Recorder) и инсталацията започва.

 9. След като инсталацията приключи, се показва екранът [The installation was successful.] (Инсталацията е успешна.). Щракнете върху [Close] (Затваряне), за да излезете от инсталатора


След актуализацията

Може да стартирате Hi-Res Audio Recorder както е посочено по-долу.
Стартирайте Finder и щракнете двукратно върху [Hi-Res Audio Recorder] в "Applications" (Приложения).

Забележка:
След като приложението стартира, когато откриете следния диалогов прозорец, щракнете върху бутона [OK].

В противен случай, когато щракнете върху бутона [Don’t Allow] (Да не се позволява), няма да можете да записвате аудио записи.
Тогава изберете [System Preferences] (Системни предпочитания)>[Security & Privacy] (Сигурност и Поверителност)>[Privacy] (Поверителност)>[Microphone] (Микрофон) и отметнете "Hi-Res Audio Recorder" в списъка с приложения вдясно.

Въпроси и отговори

Отстраняване на неизправности

 1. Неуспешна инсталация
  • Уверете се, че използвате компютър с една от поддържаните операционни системи. За подробна информация вижте „Системни изисквания“.
  • Уверете се, че дисковото устройство има достатъчно свободно дисково пространство. Инсталацията изисква около 100 MB свободно дисково пространство. Ако няма достатъчно свободно дисково пространство, отстранете ненужни файлове.
 2. Компютърът ви не може да намери свързания грамофон
  • Разкачете USB кабела и рестартирайте компютъра си. Уверете се, че компютърът работи, след което свържете него и грамофона чрез USB кабела.
  • Следвайте стъпките по-долу, за да осигурите показването на името на грамофона в „System Information“ (Информация за системата).
   • Свържете грамофона към компютъра и го включете.
   • Щракнете върху [About This Mac] (Информация за този Mac) в менюто Apple
   • Щракнете върху [Overview] (Общ преглед), след което щракнете върху [System Report] (Доклад за системата)
   • Щракнете върху [USB] под „Hardware“ (Хардуер) и се уверете, че се показва „PS-HX500“

 3. Hi-Res Audio Recorder не се стартира
  • Възможно е компютърът ви да не работи добре. Стартирайте друго приложение, за да проверите дали работи нормално.
  • Възможно е компютърът ви да не работи добре. Рестартирайте компютъра.
  • Проверете дали софтуерът Hi-Res Audio Recorder е успешно инсталиран.
   • Стартирайте Finder и проверете дали „Hi-Res Audio Recorder“ се показва в „Applications“ (Приложения).
  • Ако софтуерът Hi-Res Audio Recorder не е инсталиран успешно, деинсталирайте приложението и го инсталирайте отново.