Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • CMT-SX7

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате услуга за разпространение на музика Chromecast built-in.

 • Подобрява защитената комуникация

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера за домашна аудио система "CMT-SX7"

Версия на файла

 • MC 1.62 / NW 3351

Размер на файла

 • 165 MB (173 711 325 байта)

Дата на издаване

 • 02-11-2021

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията се показва като "MC 1.62 / NW 2994" или по-стара, силно Ви препоръчваме да актуализирате фърмуера.
Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате в момента:

 1. Натиснете бутона (захранване) на устройството, за да включите системата, и изчакайте няколко минути, докато се покаже иконата на антената.
 2. Натиснете и задръжте бутоните на устройството ENTER и (CD Eject), докато не се покаже "MC X.XX".
 3. Завъртете селектора (TUNING) на устройството надясно и на дисплея ще се покаже "CD X.XXX".
 4. Завъртете селектора (TUNING) на устройството надясно и на дисплея ще се покаже "NW XXXX".
 5. Завъртете селектора (TUNING) на устройството надясно и той ще се върне в състоянието преди показването на версията.

Важна забележка

ВАЖНО: Ако не сте извършили актуализациите на софтуера, които са обявени на 30.07.2016 г. или по-късно на този уебсайт, изключете кабела на високоговорителя и/или слушалките, преди да включите главното устройство.

Забележка: След актуализацията връщането към предишната версия на софтуера не е възможно.

 • Прочетете внимателно инструкциите, тъй като в противен случай може да повредите Вашата домашна аудио система
 • Не изключвайте домашната аудио система – и не я изключвайте от захранването – докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не изключвайте захранващия кабел или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето и актуализацията на софтуера.
 • Не използвайте устройството и дистанционното управление по време на изтеглянето и актуализацията.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на домашната аудио система:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)

 • Ethernet кабел или безжичен рутер за свързване към Вашата домашна аудио система към интернет
 • За да сте сигурни, че Вашата домашна аудио система е свързана към:
  • активна връзка с интернет
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Инсталиране

Актуализиране на Вашата домашна аудио система чрез интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията чрез интернет на домашната аудио система.

От какво се нуждаете:

 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен рутер)

Настройване на оборудването:

 • Моля, извадете кабела на високоговорителя и слушалките, преди да включите главното устройство
 • Свържете домашната аудио система към Вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка чрез рутер

Инсталирайте актуализацията

 1. Натиснете бутона (захранване) на устройството, за да включите системата и изчакайте няколко минути, докато на дисплея се покаже иконата "UPDATE" (Актуализация).
 2. На дистанционното управление натиснете MENU, за да отворите менюто, и ↑/↓, за да изберете "Update Menu" (Меню за актуализация), след което натиснете "ENTER"
 3. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато се покаже "via Network" (по мрежа).
 4. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато с премигване бъде указано "Ok".
 5. Моля, изчакайте около 10 минути, докато изтеглянето и актуализирането приключат

 6. Започнете актуализацията след изтеглянето, като натиснете "ok" на дистанционното си управление

 7. Натиснете бутона (захранване) на устройството, след като се покаже "Complete" (Завършено), след което устройството ще се изключи.
 8. Натиснете бутона (захранване) на устройството отново и включете системата.
 9. Моля вижте метода за "Check the firmware version" (Проверка на версията на фърмуера) на това устройство и потвърдете, че номерът на версията на софтуера е актуализиран до последната версия.

Отстраняване на неизправности при актуализиране през мрежа

Ако по време на актуализацията се покаже "Cannot Download" (Не може да се изтегли)/"Push POWER" (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна. След като се случи това, няма да можете да използвате никакви операции (и никакви функции) на устройството освен операцията на бутона за включване на захранването. Проверете състоянието на системата чрез тези стъпки и направете софтуерната актуализация с помощта на USB флаш устройство.

 1. Натиснете бутона (захранване) и изключете системата
 2. Натиснете бутона (захранване), след като устройството е включено
 3. Изчакайте около 3 минути (или докато мрежовата връзка завърши), след което проверете дисплея на системата
  • Актуализацията не е завършена

   Актуализацията на софтуера НЕ е завършена, но системата е в нормално състояние.
   Вместо мрежова актуализация, моля, опитайте актуализация на софтуера с помощта на процедура с USB флаш устройство.
  • Показва се "Update Retry" (Повторен опит за актуализация)

   Актуализацията на софтуера е НЕУСПЕШНА и системата не може да се използва при това състояние. Това състояние е различно от "Update not completed" (Актуализацията не е завършена). Моля, следвайте стъпките по-долу
   1. Изтеглете файла CMTSX7V1623351.zip на компютъра си, като запомните директорията, в която сте го изтеглили
    Забележка: Размер на файла: 165 MB (173 711 325 байта)
   2. Извлечете файла на своя компютър – папката за извличане се нарича "UPDATE" (актуализация)
   3. Проверете дали тези четири файла се намират в папката "UPDATE" (Актуализация): LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID
   4. Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройството.
    Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.
    • За операционна система Windows®:
     1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE
     2. В появилото се меню щракнете върху "Send To..." (Изпрати към...)
     3. Щракнете върху диска, който представлява USB устройството Ви (напр. Removable Disk E:)
     4. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.
    • За операционна система Mac OS® X:
     Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството
   5. Поставете USB флаш устройството в предния конектор USB-A, когато се покаже "Update Retry" (Повторен опит за актуализация).
   6. Натиснете бутона ENTER на дистанционното управление, когато на екрана се покаже OK
   7. Моля, изчакайте около 10 минути, докато изтеглянето и актуализирането приключат.

   8. Започнете актуализацията след изтеглянето, като натиснете "ok" на дистанционното си управление

   9. Натиснете бутона (захранване) на устройството, след като се покаже "Complete" (Завършено), след което устройството ще се изключи.
   10. Моля, вижте метода за "Check the firmware version" (Проверка на версията на фърмуера) на това устройство и потвърдете, че номерът на версията на софтуера е актуализиран до последната версия.

Актуализация чрез устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на своя компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на домашната аудио система.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи, и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Macintosh® OS X версия 10.4 или по-нова

Ако използвате Windows® 10/8.1, моля, използвайте я в режим на настолен компютър.
Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Изисквания за носител за запис

USB флаш устройство: Капацитет: повече от 256 MB
Работата не е гарантирана за всички USB флаш устройства.

Инсталирайте актуализацията

 • Потвърдете, че няма други отворени програми, освен Вашия Интернет браузър.
 • Прочетете и се съгласете с Правилата и условията
 • Изтеглете файла CMTSX7V1623351.zip на компютъра си, като запомните директорията, в която сте го изтеглили във Вашата домашна аудио система
  Забележка: Размер на файла: 165 MB (173 711 325 байта)
Прехвърлете файловете за актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла на своя компютър – папката за извличане се нарича "UPDATE" (актуализация)
 2. Проверете дали тези четири файла се намират в папката "UPDATE" (Актуализация): LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID
 3. Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройството.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.
  • За операционна система Windows®:
   1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE
   2. В появилото се меню щракнете върху "Send To..." (Изпрати към...)
   3. Щракнете върху диска, който представлява USB устройството Ви (напр. Removable Disk E:)
   4. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.
  • За операционна система Mac OS® X:
   Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството
Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на Вашата домашна аудио система.

Подгответе оборудването:

Моля, отстранете кабела на високоговорителя и слушалките, преди да включите главното устройство.

Прехвърлете актуализацията:
 1. Стартирайте домашната аудио система, като натиснете бутона (захранване)
 2. Поставете USB флаш устройството (включващо файловете за актуализиране) в предния USB-A порт.
 3. Изберете "USB FRONT" (USB отпред) чрез неколкократно натискане на бутона FUNCTION на дистанционното управление.
  Моля, изчакайте, докато се покаже "ROOT".
 4. На дистанционното управление натиснете MENU, за да отворите менюто, и натиснете↑/↓, за да изберете "Update Menu" (Меню за актуализация), след което натиснете "ENTER".
 5. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато се покаже "via USB" (чрез USB).
 6. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато с премигване бъде указано "Ok".
 7. Моля, изчакайте около 10 минути, докато изтеглянето и актуализирането приключат.

 8. Започнете актуализацията след изтеглянето, като натиснете "Ok" на дистанционното си управление

 9. Натиснете бутона (захранване) на устройството, след като се покаже "Complete" (Завършено). След това устройството ще се изключи.
 10. Натиснете бутона (захранване) на устройството отново и включете системата.
 11. Моля вижте метода за "Check the firmware version" (Проверка на версията на фърмуера) на това устройство и потвърдете, че номерът на версията на софтуера е актуализиран до последната версия.