Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • MHC-GT7DW

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация

ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате вградената услуга за разпространение на музика Chromecast. Ако не инсталирате актуализацията ръчно, тя ще бъде автоматично инсталирана, когато има активна мрежова връзка и устройството не се използва.

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файл

 • Версия на актуализацията на фърмуера SYS 6.34 за MHC-GT7DW

Версия на файла

 • SYS 6.34

Размер на файла

 • 191 MB (201 142 464 байта)

Дата на разпространение

 • 26-04-2022

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на устройството Ви е SYS 6.34 или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете бутона POWER (Захранването), за да включите аудио системата.
 2. Натиснете OPTIONS.
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM (Система) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на VERSION (Версия) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).

Version Number

Важна забележка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай може да повредите Вашата аудио система.
 • Не изключвайте аудио системата и не я изключвайте от захранването, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Не използвайте аудио системата или дистанционното управление по време на процеса на изтегляне и актуализиране.
 • Не изключвайте захранващия кабел, преди актуализацията да приключи, в противен случай може да причините системна повреда.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на аудио системата:

МетодОт какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?

Интернет/мрежа
(ПРЕПОРЪЧАНО)

 • работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и най-бързият начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение
 • компютър
 • USB устройство за съхранение
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на аудио системата през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на аудио системата.

От какво се нуждаете:

 • Работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)

Настройване на оборудването:

 1. Свържете аудио системата към Вашия източник на интернет с помощта на Ethernet кабел

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Натиснете Бутон за включване на захранването на устройството, за да включите аудио системата, и изчакайте няколко минути, докато на дисплея се покаже иконата UPDATE (Актуализация).
 2. Натиснете OPTIONS.
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM (Система) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на UPDATE (Актуализация) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 5. Натиснете бутоните или за избор на VIA NW (Чрез мрежа) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 6. Натиснете Бутон Enter (Въвеждане) за избор на EXEC (Изпълнение).
 7. Натиснете бутоните или за избор на YES (Да) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на изтегляне, копиране на файлове и актуализация.
  • Изтегляне: Времето за изтегляне ще зависи от Вашата интернет връзка
  • Копиране на файл: Тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата
  • Актуализация на софтуер: Актуализацията обикновено отнема 10 минути. тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата
  • След това ще се стартира демонстрационният режим
 9. Натиснете отново Бутон за включване на захранването на устройството и включете аудио системата.

Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 6.34, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже Download Error (Грешка при изтегляне)/Push POWER (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Натиснете бутона Бутон за включване на захранването и изключете аудио системата.
 2. Натиснете бутона Бутон за включване на захранването отново, след това аудио системата ще се включи.
 3. Изчакайте около 3 минути (или докато мрежовата връзка завърши), след което проверете дисплея на аудио системата.
 • Иконата UPDATE (Актуализация) свети.
  • Актуализацията на софтуера НЕ е завършена, но аудио системата е в нормално състояние.
  • Опитайте актуализацията през мрежа още веднъж, като използвате предишните стъпки.
   Забележка: Ако актуализацията се провали отново, вместо актуализация през мрежа опитайте да актуализирате софтуера, като използвате процедурата с USB флаш устройство.

Актуализация чрез устройство с USB памет и Вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на аудио системата.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X версия 10.6 или по-нова

Ако използвате Windows 10 или 8.1, моля, използвайте го в режим на настолен компютър.

Забележка: Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Изисквания за носител за запис

USB флаш устройство: Капацитет: повече от 256 MB

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Изтеглете актуализацията на своя компютър:
 1. Потвърдете, че няма други отворени програми, освен вашия интернет браузър.
 2. Прочетете и се съгласете с правилата и условията на тази страница.
 3. Изтеглете файла на Вашия компютър (запомнете мястото за изтегляне за справка).
  • MHC-GT7DW: MHC16001.UPG
   Забележка: 191 MB (201 142 464 байта)
Прехвърлете файловете за актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Поставете USB флаш устройството в USB слота на компютъра.
 2. Форматирайте USB флаш устройството.
 3. Копирайте файла с актуализацията в ГЛАВНАТА директория на USB флаш устройството.

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Включете USB флаш устройството в USB слота на аудио системата.

Прехвърлете актуализацията:
 1. Стартирайте аудио системата, като натиснете бутона Бутон за включване на захранването.
 2. Натиснете OPTIONS.
 3. Натиснете бутоните или за избор на SYSTEM (Система) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 4. Натиснете бутоните или за избор на UPDATE (Актуализация) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 5. Натиснете бутоните или за избор на VIA USB (Чрез USB) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
 6. Натиснете Бутон Enter (Въвеждане) за избор на EXEC (Изпълнение).
 7. Натиснете бутоните или за избор на YES (Да) и след това натиснете Бутон Enter (Въвеждане).
  Забележка: UPDATING (Актуализиране) ще започне да мига на дисплея по време на актуализацията.
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на копиране на файлове и актуализация.
  • Копиране на файл: Тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата
  • Актуализация на софтуер: Актуализацията обикновено отнема 10 минути. тази стъпка ще бъде последвана от автоматично рестартиране на системата
  • След това ще се стартира демонстрационният режим.

Стъпка 2: Потвърдете дали актуализацията е била успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 6.34, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже File Error (Грешка във файла) или No File (Няма файл), или Read Error (Грешка в прочитането)/Push POWER (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Уверете се, че файлът за актуализацията е правилният и е поставен в главната директория на USB флаш устройството, и опитайте отново по същия начин.
 2. Ако все още не можете да извършите актуализацията, моля, опитайте отново с друго USB устройство за съхранение.