ID на член : 00225211 / Последна актуализация : 17/03/2019Печат

Продуктите, които използват магнити, влияят ли на медицински устройства като например пейсмейкъри?

Използвам медицински устройства, като например пейсмейкър, дефибрилатор или различни шънтове за налягане, за лечение на хидроцефалия. С какво трябва да съм наясно?

    Медицинските устройства, като например дефибрилатори или различни шънтове за налягане за лечение на хидроцефалия могат да бъдат засегнати в зависимост от магнитното поле на магнита в продукта.

    Ако използвате едно от тези медицински устройства, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате продукт на Sony, който съдържа магнити, тъй като някои от споменатите продукти могат да окажат влияние върху медицинското устройство.
    В допълнение дори и да изключите продукта, магнита в него все още може да засегне медицински устройства. Уверете се, че продуктът е далеч от медицински устройства и хора, които ползват медицински устройства.

    ЗАБЕЛЕЖКА: В примера с продукти на Sony частите, като например високоговорители, слушалки, калъфи или частта за отваряне/затваряне на опаковката на продукта, могат да съдържат магнити. Високоговорители могат да се вграждат в телевизори, камери или смартфони.