ID на член : 00228421 / Последна актуализация : 24/02/2020Печат

Бележки относно свързване към интернет с продукти, произведени от Sony

    Когато свържете продукт, който е произведен от Sony, като например телевизор или Blu-ray рекордер, към интернет, използвайте рутер, за да свържете продукта към LAN порт с функция на рутер.

    • Кабелна/безжична връзка чрез рутер
      Илюстрация, показваща как да се свържете към мрежа с рутер

      [A]: LAN порт на стената
      [B]: LAN кабел
      [C]: Рутер (оборудван с функция за преобразуване на IP и функционира като концентратор)
      [D]: Безжична LAN мрежа
    • Свързване към LAN порт (*1) с функция на рутер
      Илюстрация, показваща как да се свържете към мрежа с рутер

      [A]: LAN порт на стената
      [B]: LAN кабел

    Ако се прояви проблем със сигурността, продуктът може да бъде засегнат от злонамерен софтуер, което да доведе до риск от кражба или фалшифициране на лична информация или съдържание. В допълнение, може да причините неволно повреждане на мрежовите услуги, ако устройството е засегнато.

    * 1 Допитайте се до Вашия хазяин или интернет доставчик, за да определите дали изходното Ви устройство за мрежови линии разполага с функция на рутер.