• Тегло

    8,0 кг

   • Размери (ШxВxД)

    600(W)x355,5(D)x210(H) mm

   • Функции

    CD-R, CD-RW, mp3

   • Изходна мощност

    20 W(4W+4W+12W)

   • Превключвател за вкл./изкл. на мрежова(и) връзка(и)

    1. Включете устройството и сменете функцията на BLUETOOTH® 2. Задръжте бутона POWER (ЗАХРАНВАНЕ), докато на дисплея се изпише BT STANDBY ON (ВКЛ. РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ ЗА BT). Устройството се изключва и преминава в режим на готовност за Bluetooth®. 3. За да отмените този режим на готовност за Bluetooth®, задръжте бутона POWER, докато на дисплея не се изпише BT STANDBY OFF (ИЗКЛ. РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ ЗА BT). Устройството се изключва и преминава в режим на готовност.

   • Мощност на потребление (изключен режим)

    0,9 W

   • Мощност на потребление (режим на готовност с мрежова свързаност) – Изводи за свързване

    1,5 W (Bluetooth®)

   • Активиран режим на готовност с мрежова свързаност – Изводи за свързване

    След 15 минути (Bluetooth®)

   • Активиран режим на готовност

    След 15 минути

  • Гаранционна карта
  • Инструкции за експлоатация