ID на член : 00249377 / Последна актуализация : 11/08/2020

Aвтомобилна аудиосистема: Къде да откриете името на модела и серийния номер?

  Аудио приемници:

  • Номерът на модела се намира на лицевия панел. (напр. CDX-GT200).

  Car Audio

  • Номерът на модела се намира на долния панел на автомобилната аудиосистема. Няма директен достъп до него, както е показано на изображенията по-долу. Ако трябва да знаете серийния номер, препоръчително е автомобилната аудиосистема да бъде премахната от слота за аудиосистема от специализиран монтажник.  

   

  Местоположение на серийния номер на долния панел:

  XAV-1500/1550D

  Diagram showing serial number location on the bottom plate of XAV-1500/1550D


  DSX-GS80/M80

  Serial number location on the bottom of the plate of DSX-GS90


  Високоговорители/аксесоари:

  Номерът на модела и серийният номер се намират върху опаковката и в ръководството (напр. XS-LD126P5).