• Тегло (възбудител)

    1,01 кг

   • Размери

    16 cm, 6'1/2

   • Пикова мощност

    320W

   • Номинална мощност, IEC 268-5

    75W

   • Материал на диафрагмата на уфъра

    MRC конус

   • Материал на магнита на уфъра

    Ферит

   • Диаметър

    25 мм

   • Материал на магнита на високоговорителя за високи честоти

    Неодимов магнит

   • Материал на диафрагмата на високоговорителя за високи честоти

    Синтетична тъкан