Размер (см)
13 см
Шаси
2-посочен пълнообхватен коаксиален, 5'1/4
Номинална мощност, IEC 268-5 (W)
35
Върхова мощност, IEC 268-5 (W)
220
Материал на магнита
Ферит
Материал на диафрагмата
HOP+арамид/въглеродни нишки
Диаметър (см)
φ25
Материал на магнита
Nd
Материал на диафрагмата
PEI