Относно това изтегляне

За тази актуализация (26/07/2011)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетворението на своите клиенти и затова предлага актуализация на фърмуера за камерата DSC-HX5V. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на актуализацията на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с актуализацията на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете серийния номер на вашата камера

Ако серийният номер е в рамките на следните граници серийни номера, моля извършете актуализация на фърмуера:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Проверете версията на фърмуера на вашата камера

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на камерата.
Ако версията на фърмуера е 02 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Уверете се, че камерата е изключена.
 2. Натиснете бутон Play Back [Възпроизвеждане] на камерата, докато натискате бутона за мащабиране към T страната.
 3. Натиснете бутона Menu [Меню] на камерата.
 4. Изберете Setup [Настройка] на камерата.
 5. Списък на Main Setting [Главните настройки] на камерата. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Приложими модели

 • DSC-HX5V с фърмуер версия 01.

  Ако серийният номер е в рамките на следните граници серийни номера, моля извършете актуализация на фърмуера:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Подобрения

 • Тази актуализация на фърмуера разрешава проблема, поради който, в определени обстоятелства настройките на часовника на DSC-HX5V може да бъдат нулирани при получаване на GPS информация за дата.

Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • Процесор: Intel® процесор
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 256MB или повече
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BG1 или NP-FG1
   или
   АС адаптер AC-LS5A (не е включен в пакета) и кабел VMC-MD2 (не е включен в пакета)

   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-LS5A (не е включен в пакета) и кабел VMC-MD2 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с камерата. (когато използвате пакет батерии).

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-BG1 или NP-FG1 или AC адаптер AC-LS5A (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.

Стъпка 1 : изтеглете файла за надстройка на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] [Изтегли] в края на страницата.
 3. Изтеглянето на файла [Update_DSCHX5V2.dmg] (27 MB (28 341 940 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : актуализирайте фърмуера на вашата камера

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCHX5V2.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_DSCHX5V2], която се появява на работния плот.
 4. Щракнете двукратно върху иконата [FirmwareUpdater].
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Firmware Updater стартира. 7. В съответствие с инструкциите в прозореца на Firmware Updater натиснете бутон Menu [Меню], изберете Settings [Настройки] --> Main Settings [Главни настройки] --> USB Connect [Свързване с USB] на фотоапарата и проверете дали има отметка в Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 8. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.
 9. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Upgrader [Програма за надстройка на фърмуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за надстройка не завърши.

  Фигура 1


  Фигура 2


 10. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след надстройката се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 11. След като потвърдите, че [Current version] [Текущата версия] е [Ver.1], щракнете върху Next [Напред].

  Ако [Current version] [Текущата версия] е [Ver.2], не е необходимо да извършвате надстройка. Щракнете върху Finish [Край]. Плъзнете и пуснете иконата на картата с памет или устройството до икона "Trash" [Кошче], за да прекратите безопасно USB връзката. Разкачете USB кабела.

  Фигура 3


 12. Появява се екрана на фигура 4.

  При подканата спрете USB връзката, като плъзнете и пуснете иконата на картата с памет или устройството до икона "Trash" [Кошче]. Докато извършвате това, USB кабелът трябва да е свързан.

  Фигура 4


 13. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на фотоапарата.


  Забележка: При натискане на бутона екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.

 14. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 5.
 15. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате надстройката. При надграждането се появява линия за напредъка.
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на процеса на надстройка.

  Фигура 5


 16. След завършване на надстройката се появява екранът на Фигура 6. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 6


 17. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Стъпка 3 : Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е Ver.02.

 1. Уверете се, че камерата е изключена.
 2. Натиснете бутон Play Back [Възпроизвеждане] на камерата, докато натискате бутона за мащабиране към T страната.
 3. Натиснете бутона Menu [Меню] на камерата.
 4. Изберете Setup [Настройка] на камерата.
 5. Списък на Main Settings [Главните настройки] на камерата. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Информация за файл

Име на файла

 • Update_DSCHX5V2.dmg

Размер на файла

 • -