Приложими модели

 • DSC-HX5V с фърмуер версия 01.

  Ако серийният номер е в рамките на следните граници серийни номера, моля извършете актуализация на фърмуера:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Относно това изтегляне

За тази актуализация (27/08/2010)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетворението на своите клиенти и затова предлага актуализация на фърмуера за камерата DSC-HX5V. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на актуализацията на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с актуализацията на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете серийния номер на вашата камера

Ако серийният номер е в рамките на следните граници серийни номера, моля извършете актуализация на фърмуера:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Проверете версията на фърмуера на вашата камера

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на камерата.
Ако версията на фърмуера е 02 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Уверете се, че камерата е изключена.
 2. Натиснете бутон Play Back [Възпроизвеждане] на камерата, докато натискате бутона за мащабиране към T страната.
 3. Натиснете бутона Menu [Меню] на камерата.
 4. Изберете Setup [Настройка] на камерата.
 5. Списък на Main Setting [Главните настройки] на камерата. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Подобрения

 • Тази актуализация на фърмуера разрешава проблема, поради който, в определени обстоятелства настройките на часовника на DSC-HX5V може да бъдат нулирани при получаване на GPS информация за дата.

Системни изисквания

 • Компютърен хардуер
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 512MB или повече
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BG1 или NP-FG1
   или
   АС адаптер AC-LS5A (не е включен в пакета) и кабел VMC-MD2 (не е включен в пакета)

   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-LS5A (не е включен в пакета) и кабел VMC-MD2 (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с камерата. (когато използвате пакет батерии).

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-BG1 или NP-FG1 или AC адаптер AC-LS5A (не е включен в пакета).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.

Стъпка 1 : изтеглете файла за надстройка на фърмуера

 1. Влезте в компютъра с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете Accept [Приемам] в долната част на страницата.
 3. Изтеглянето на файла [DSCHX5V2.exe] (27,4 MB (28 792 192 байта)) ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : актуализирайте фърмуера на вашата камера

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху файла [DSCHX5V2.exe], който сте изтеглили, за да стартирате надстройката на фърмуера.


  Появява се прозорец Firmware Upgrader [Програма за надстройка на фърмуера].

 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за надстройка на фърмуера: Изберете Menu [Меню] -- > Setup [Настройка] -- > USB Connection [USB връзка] на камерата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различено от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на камерата се изключва при свързване на камерата към компютъра. Моля, преминете към следващата стъпка.
 5. Потвърдете, че в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
 6. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Upgrader [Програма за надстройка на хардуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на камерата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте камерата докато процедурата за надстройка не завърши.

  Фигура 1


  Фигура 2


 7. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след надстройката се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 8. След потвържение на екраните на Фигура 3 щракнете върху Next [Напред].

  Ако се появи екрана от Фигура 4, настройката не е необходима. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете камерата.

  Фигура 3


  Фигура 4


 9. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката, както е показано на Фигура 5.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра с действията, посочени по-горе.

  Фигура 5


 10. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на камерата.


  Забележка: При натискане на програмния бутон екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.

 11. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на камерата и се появява екранът на Фигура 6.
 12. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате надстройката. При надстройката се появява линия за напредъка (приблизително 4 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на процеса на надстройка.

  Фигура 6


 13. След завършване на надстройката се появява екранът на Фигура 7. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.

  Фигура 7


 14. Изключете камерата, извадете пакета батерии и/или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете отново AC адаптера и включете камерата.

Стъпка 3 : Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е Ver.02.

 1. Уверете се, че камерата е изключена.
 2. Натиснете бутон Play Back [Възпроизвеждане] на камерата, докато натискате бутона за мащабиране към T страната.
 3. Натиснете бутона Menu [Меню] на камерата.
 4. Изберете Setup [Настройка] на камерата.
 5. Списък на Main Settings [Главните настройки] на камерата. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Информация за файл

Име на файла

 • DSCHX5V2.exe

Размер на файла

 • -