Когато продукт на Sony съдържа софтуер, който подлежи на актуализации, Sony може да издаде актуализации за защита и актуализации, необходими за правилното функциониране на устройството. Ще бъдете уведомени за нови актуализации за Вашето устройство, ако е свързано с интернет или чрез съответните приложения за поддръжка на Sony, ако има такива. Като алтернатива, винаги можете да посетите тази страница отново за най-новите налични актуализации. Sony силно препоръчва винаги да инсталирате най-новата актуализация за Вашето устройство възможно най-скоро, когато актуализацията бъде пусната. Ако не го направите, това може да изложи Вашето устройство на рискове за сигурността и/или може да компрометира правилното функциониране на устройството.

Файлове за изтегляне

Дата на издаване