Приложим модел

Тази информация се отнася за следните модели:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

Необходими изтегляния

Прочетете този раздел, преди да изтеглите файла.

За да инсталирате тази актуализация, първо трябва да изтеглите Sony Camera Driver. За подробности прочетете раздела Как да изтеглите Sony Camera Driver в тази статия.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява общата стабилност и работни характеристики на фотоапарата

Предишни предимства и подобрения

Преглед на предишни предимства и подобрения

Информация за файл

Име на файл

 • Update_DSCRX0M2V310.dmg

Версия на файла

 • 3.10

Размер на файла

 • 293.7 MB (293 700 882 байта)

Дата на разпространение

 • 09-11-2021

Подготовка

Проверка на версията на системния софтуер

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер. Ако версията на системния софтуер е Ver. 3.00 или по-стара, е необходима актуализация.

Забележка: Ако се появи екранът за настройка Date/Time (Дата/час), когато включите фотоапарата си, не забравяйте да зададете датата и часа на правилните стойности.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup5 (Настройка 5) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва.
  Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 600 MB или повече

Друг хардуер

 • Захранване за камерата: Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BJ1.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия.
 • Използвайте приложения USB кабел, доставен с фотоапарата.
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-BJ1).
 • Не отстранявайте батерията по време на актуализацията, тъй като внезапната загуба на захранване може да предотврати функционирането на камерата.
 • Премахнете картата с памет от камерата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Актуализацията на системния софтуер ще продължи приблизително 15 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим Sleep (Заспиване) през този период.
  Забележка: Ако компютърът влезе в режим Sleep (Заспиване) и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте About This System Software Updater (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто System Software Updater (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра, докато не получите инструкции за това.
 • Уверете се, че компютърът Ви е свързан към интернет.
 • Според инструкциите в прозореца System Software Updater (Обновяване на системния софтуер) на фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup3 (Настройка 3) → USB Connection (USB връзка) и проверете дали опцията Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем) е избрана. Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage.
 • На компютри Mac с процесор Apple silicon (Apple M1), моля, променете политиката за сигурност. Екранът About This Mac (Информация за този Mac) ще покаже елемент, означен с Chip, последван от името на чипа. Вижте статията Как да промените политиката за сигурност на компютри Mac с процесор Apple silicon. За компютри Mac с процесор Intel тази стъпка не е необходима.

Как да изтеглите Sony Camera Driver:

 1. Посетете страницата за изтегляне Sony Camera Driver и изтеглете съответния драйвер:
  Забележка: Драйверите на камери на Sony са различни за компютри Mac с процесор Intel и тези с процесор Apple silicon.
 2. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 3. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Щракнете върху бутона Download (Изтегляне) по-горе.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
  Забележка: Файлът Update_DSCRX0M2V310.dmg ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
  Забележка: Размер на файла: 293.7 MB (293 700 882 байта)

Стъпка 1: Как да инсталирате Sony Camera Driver

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла Camera_Driver_2102a.dmg, който сте изтеглили. Не свързвайте камерата засега.
  Забележка: Ако сте свързали фотоапарата към компютър, разкачете го, преди да започнете процедурата.
 3. Sony Camera Driver Installer (Програма за инсталиране на драйвер за камера Sony) е разширена.
 4. Щракнете два пъти върху иконата SonyCameraDriver.pkg.
 5. Отваря се екранът на програмата за инсталиране. Продължете според инструкциите.
 6. Ще бъдете помолени да разрешите на системата да започне инсталация. Въведете паролата за администраторския акаунт.

  Забележки:
  • Ако операционната система изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата) (действителното съобщение ще варира в зависимост от версията на операционната система), щракнете върху бутона Open Security Preferences (Отваряне на предпочитания за сигурност). Отваря се екранът Security & Privacy (Сигурност и поверителност) на macOS.
  • Ако операционната система не изведе диалоговото съобщение System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата), преминете към Step 2:Start the Updater (Стъпка 2: Стартирайте програмата за актуализация).
 7. На екрана Security & Privacy (Сигурност и поверителност) отворете раздела General (Общи), след което щракнете върху иконата с ключ. Когато бъдете подканени да въведете паролата, напишете паролата, която използвате при влизане с администраторския акаунт, и след това щракнете върху бутона Unlock (Отключване).
 8. Щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), за да позволите на системата да започне да зарежда системния софтуер.
 9. След като щракнете върху бутона Allow (Разрешаване), ако бъдете подканени да рестартирате, рестартирайте компютъра и се върнете към началото на процедурата по актуализация.
 10. Ако екранът Security and Privacy (Сигурност и поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.

Стъпка 2: Стартиране на програмата за актуализиране

 1. Щракнете двукратно върху файла Update_DSCRX0M2V310.dmg, който сте свалили. Не свързвайте камерата засега.
 2. Update_DSCRX0M2V310 е разширен.
 3. Щракнете двукратно върху иконата SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер).
 4. Съобщението Ви подканва да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
 5. System Software Updater (програма за актуализация на системния софтуер) ще се стартира.

  Забележки:
  • Ако системата не е готова да започне актуализацията, се появява съобщение за грешка. Предприемете подходящи действия според съобщението и след това щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
  • Ако се появи съобщението You need to restart your computer (Трябва да рестартирате компютъра си), рестартирайте компютъра и след това щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
  • Ако се появи съобщението You need to install Sony Camera Driver (Трябва да инсталирате Sony Camera Driver), извършете процедурата, описана в Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате драйвер за фотоапарат Sony) след това щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
  • Ако се появи съобщението Check the Security & Privacy setting. (Проверка на настройката за сигурност и поверителност.), изпълнете стъпки 7 и 8 в раздела Step 1: How to Install the Sony Camera Driver (Стъпка 1: Как да инсталирате драйвер за фотоапарат Sony), след това рестартирайте компютъра и щракнете двукратно върху SystemSoftwareUpdater (Програма за актуализация на системния софтуер) отново.
 6. Включете камерата и я свържете към компютъра с предоставения USB кабел, USB Mode (Режим USB) се извежда на LCD екрана на камерата.
 7. Щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
 8. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е Ver. 3.00 или по-стара, щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е Ver. 3.10, не е необходима актуализация. В такъв случай разкачете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата отново.
  • Необходима е актуализация
   Изображение, показващо текущата версия на системния софтуер в програмата за обновяване на системния софтуер
  • Не е необходима актуализация
   Изображение, показващо най-новата версия на софтуера в програмата за обновяване на системния софтуер
 9. Фотоапаратът автоматично ще се рестартира.
  Забележка: Иконата Loading (Зареждане) може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.
 10. След автоматично рестартиране актуализацията ще започне и ще се покаже лента за напредък. Актуализацията ще отнеме около 15 минути, за да приключи.
  ВАЖНО: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 11. Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично.
 12. Когато LCD екранът се появи отново, щракнете върху Finish (Готово) и разкачете USB кабела.
  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте, докато предупреждението не изчезне.

Стъпка 3: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup5 (Настройка 5) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва.
  Изображение, показващо актуализираната версия на софтуера
  Забележка: За компютри Mac, работещи с процесор Apple silicone, след като процедурата по актуализиране приключи, препоръчваме да зададете политиката за сигурност обратно към оригиналната настройка. На компютри Mac с процесор Intel тази стъпка не е необходима. Вижте статията Как да промените политиката за сигурност на компютри Mac с процесор Apple silicon, ако е необходимо.

Въпроси и отговори

Актуализацията не завършва

Ако мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от камерата, оставете я за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете камерата и изпълнете отново процеса по инсталиране.

След пускане на програматаSystem Software Updater екранът за потвърждение на версията не се появява и се показва съобщението Failed to update (Неуспешна актуализация).

Ако това се случи, възможно е да сте актуализирали камерата си в миналото с помощта на помощната програма за актуализиране на системния софтуер и да не сте деинсталирали този софтуер:

 1. Изтеглете отново помощната програма за актуализиране на системния софтуер и деинсталирайте драйвера с помощта на инструмента за деинсталиране в папката Uninstaller на изтегления файл.
 2. След като деинсталирате драйвера за помощната програма за актуализиране на системния софтуер, щракнете двукратно върху Update_DSCRX0M2V310.dmg, за да рестартирате актуализацията.