Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • DSC-RX100M3

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения от предишната актуализация

 • Подобрява възможността за работа с корпус за подводно снимане MPK-URX100A:
  1. Добавяне на "Под водa aвто" в настройките на Баланс на бялото.
  2. Добавяне на режим "Светкавица изкл.", когато светкавицата е вдигната.
 • Подобрява цялостната стабилност на фотоапарата.

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрете времето за включване при използването на "Smart дистанционно управление".

Информация за файл

Име на файла

 • Системен софтуер вер. 2.00 за DSC-RX100M3 (Windows)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 187 MB (196 443 888 байта)

Дата на разпространение

 • 30/03/2017

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е Ver. 2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционна система


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компютърен хардуер


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Изтегляне

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер, моля, използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BX1.
 • Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер по време на актуализацията. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Обновяването на системния софтуер отнема приблизително 15 минути, което не позволява на компютъра ви да премине в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и обновяването бъде прекъснато, изпълнете отново целия процес за обновяване отначало.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с правилата и условията, като поставите отметка в полето. След това щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 3. Изтеглянето на файл [Update_DSCRX100M3V200.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

  За потребители на Windows 8.1 или Windows 10;

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCRX100M3V200.exe], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира. 4. Включете фотоапарата.
 5. Според инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер, изберете подстраница 3 Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 6. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от методите по-долу.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Понякога при свързване на фотоапарата към компютъра с USB кабел на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете батерията или разкачете адаптера за променлив ток от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от „2. Стартиране на програмата за актуализация на системния софтуер“.
 7. След като потвърдите на LCD монитора на камерата, щракнете върху [Next] (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.1.20 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата софтуерна версия на системата е 2.00 или по-нова, не е необходима актуализация. В този случай спрете USB връзката и щракнете върху [Finish] (Готово). Изключете фотоапарата, отстранете батериите и/или адаптера за променлив ток, поставете батериите отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация


 8. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.

 9. След автоматично нулиране се извежда екранът по-долу.
  При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).

  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 10. След приключване на актуализацията долният екран се появява. Също така фотоапаратът автоматично се рестартира, което може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте, докато се появи същият екран на LCD на фотоапарата като този точно преди стартиране на актуализацията на софтуер.
  Когато екранът се появи, натиснете бутона [Finish] (Готово) и разкачете USB кабела.

  Ако се покаже предупреждение за възстановяване на данни след рестартирането, моля, изчакайте, докато предупреждението изчезне. Това не е необичайно.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver. 2.00.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.