МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Системен софтуер вер. 2.00 за DSC-RX100M3 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • DSC-RX100M3

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения от предишната актуализация

 • Подобрява възможността за работа с корпус за подводно снимане MPK-URX100A:
  1. Добавяне на "Под водa aвто" в настройките на Баланс на бялото.
  2. Добавяне на режим "Светкавица изкл.", когато светкавицата е вдигната.
 • Подобрява цялостната стабилност на фотоапарата.

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрете времето за включване при използването на "Smart дистанционно управление".

Информация за файл

Име на файла

 • Системен софтуер вер. 2.00 за DSC-RX100M3 (Mac)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 210.5 MB (210 522 893 байта)

Дата на разпространение

 • 30/03/2017

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е Ver. 2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13 - 10.15, моля, уверете се, че "DriverLoader_1015" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

  Важно:
  За macOS 11 – 12, моля, уверете се, че "System Software Update Helper" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BX1

  Забележка: Актуализация може да бъде извършена само когато оставащият заряд в батерията е (три маркировки) или по-голям.
  Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.

 • USB кабел, предоставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер, моля, използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BX1.
 • Не изваждайте батерията или променливотоковия адаптер по време на актуализацията. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Обновяването на системния софтуер отнема приблизително 15 минути, което не позволява на компютъра ви да премине в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и обновяването бъде прекъснато, изпълнете отново целия процес за обновяване отначало.
 • Не свързвайте фотоапарата към никакви други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] [Изтегли] по-долу.
 3. Изтеглянето на файла [Update_DSCRX100M3V200.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на вашия компютър.

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCRX100M3V200.dmg], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. [Update_DSCRX100M3V200] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконата.
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира. 7. Включете фотоапарата.
 8. Според инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер, изберете подстраница 3 Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: Ако компютърът не може да намери фотоапарата, на дисплея на компютъра ще бъде изведено съобщението "Could not find the camera for this update." (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация). Ако това се случи, опитайте следното:
  1. Разкачете и свържете отново USB кабела.
  2. Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

  Понякога при свързване на фотоапарата към компютъра с USB кабел на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете батерията или разкачете адаптера за променлив ток от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".

 10. След като потвърдите на LCD монитора на фотоапарата, щракнете върху Next (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Забележка: Ако текущата софтуерна версия на системата е 2.00 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.
 11. След като потвърдите, че Current version (Текуща версия) е "Вер.1.20 или по-стара", щракнете Next (Следващо).
 12. Фотоапаратът автоматично се нулира.

  Показва се екранът по-долу.

  Забележка: Иконата за зареждане може да не се покаже в зависимост от версията на операционната система, която се използва.
 13. Стартиране на актуализацията
  След автоматичното рестартиране се показва следният екран и актуализацията започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 14. Завършване на актуализацията
  След приключване на актуализацията долният екран се появява. Също така фотоапаратът автоматично се рестартира, което може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте, докато се появи същият екран на LCD на фотоапарата като този точно преди стартиране на актуализацията на софтуер. Когато екранът се появи, натиснете бутона [Finish] (Готово) и разкачете USB кабела.


  Забележка: Ако се покаже предупреждение за възстановяване на данни след рестартирането, моля, изчакайте, докато това предупреждение изчезне. Това не е необичайно.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver. 2.00.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.