Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • DSC-WX350

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуер версия 2.00 за DSC-WX350 (Windows)
 • Дата на разпространение:28/08/2014
 • Ползи и подобрения
  • Добавяне на дистанционно заснемане на филм чрез смартфон или таблет
  • Подобрява общите функции/стабилността

Системни изисквания

Операционна система

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Забележки:
  * Не се поддържа Starter издание.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важни забележки:

 • Докато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай камерата може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията
 • Актуализацията на фърмуера отнема приблизително 15 минути и затова не позволявайте на компютъра да влезе в режим заспиване. Ако компютърът влезе в режим заспиване и актуализацията прекъсне, повторете целия процес на актуализация от самото начало

Как да изтеглите програмата за актуализация на фърмуера:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутона Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файл [Update_DSCWX350V200.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

  За потребителите на Windows 8:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads]. Щракнете върху плочката [Desktop] [Работен плот] в началния екран и намерете файла в папката [Downloads], като използвате Explorer.

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на фърмуер Ver.2.00 за DSC-WX350.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на фърмуера

 1. Затворете всички работещи програми на вашия компютър.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_DSCWX350V200.exe], за да стартирате Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].


  Появява се прозорецът на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Включете камерата и според програмата за актуализация на фърмуера изберете от камерата [Menu] [Меню] -> подстраница 3 на [Setup] [Настройка] -> [USB Connection] [USB връзка] и проверете дали е избрано [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни]. Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни], изберете [Mass Storage] [Устройство за съхранение на данни].

 4. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете актуализацията. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.

  Ако компютърът не може да открие камерата, на екрана на компютъра се появява съобщението "Could not find the camera for this update." (Не може да бъде намерена камера за тази актуализация.). Ако това се случи, опитайте следното.
  - Разкачете и свържете отново USB кабела.
  - Ако компютърът има няколко USB гнезда, опитайте с друго гнездо. Вашият компютър може да има няколко USB гнезда в задната част.


  Понякога при свързване на камерата към компютъра с USB кабел, на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете пакета с батерии от камерата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от "2. Стартирайте Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]".
 5. Потвърдете, че в лентата със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
 6. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на камерата.

  Забележка: От тук нататък не изключвайте камерата, докато процедурата за актуализация не завърши.

  Фигура 1Фигура 2

 7. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 8. След като потвърдите, че Current Version [Текущата версия] е по-стара от 2.00 , щракнете върху Next [Напред].
  Ако се появи екранът от Фигура 4, актуализацията не е необходима. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.

  Фигура 3: Необходима е актуализация.

  Фигура 4: Не е необходима актуализация.

 9. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката, както е показано на фигура 5.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра с действията, посочени по-горе.
  Фигура 5

 10. Натиснете центъра на бутона за управление, за да извършите рестартирането на фотоапарата.

  Забележка: При натискане на бутона екранът се изключва. Преминете към следващата стъпка.
 11. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца на Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 5).
 12. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на камерата и се появява екранът на Фигура 6.
 13. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте камерата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Фигура 6

 14. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 7. Камерата ще се рестартира автоматично.

  Забележка: Може да се покаже съобщението "Recovering data (Възстановяване на данни). Моля, изчакайте..." може да се появи на екрана няколко минути преди рестарта. Проверете дали камерата остава включена и изчакайте, докато се появи отново изображението на LCD екрана.

  Щракнете върху [Finish] [Край], когато се появи изображението на LCD екрана и извадете USB кабела.
  Фигура 7

 15. Изключете камерата, извадете пакета батерии, вкарайте го отново и включете камерата.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашата камера е вер.2.00.


На камерата изберете [Menu] [Меню] -> подстраница 6 на [Setup] [Настройка] -> [Version] [Версия]. Ако се вижда версия 2.00 (както е показано по-долу), то версията на фърмуера е 2.00.