Catalyst Browse

Софтуерът Catalyst Browse (безплатна версия) ви позволява да преглеждате видеоклипове XAVC S и XAVC HS, да проверявате и редактирате метаданни, да прилагате SteadyShot корекции с метаданни, да прилагате корекция на цветове, копирате клипове от локален твърд диск, да транскодирате между различни формати и още.

Вижте следната страница за информация относно съвместимостта на функциите за всеки модел:
Информация относно съвместимостта на функцията на приставката Catalyst Browse/Catalyst Prepare/Catalyst Prepare

Информация за изтегляне за софтуера Catalyst Browse (безплатна версия)

Catalyst Prepare

В допълнение към функциите, включени със софтуера Catalyst Browse, софтуерът Catalyst Prepare (платена версия) също така включва управление на клипове, базирано на клетки, лесно редактиране на времева линия с помощта на сценарий и още.

Вижте следната страница за информация относно съвместимостта на функциите за всеки модел:
Информация относно съвместимостта на функцията на приставката Catalyst Browse/Catalyst Prepare/Catalyst Prepare

Информация за изтегляне за софтуера Catalyst Browse (платена версия)

Информация за контакт:

  1. За допълнителни въпроси, моля, посетете Помощен център на Sony на https://scs.custhelp.com/.
  2. След като сте на сайта на Помощен център, щракнете върху Задаване на въпрос.

    Забележка: За запитвания е необходима регистрация на акаунт.