Как да свържете вашето мобилно устройство към телевизора с NFC

Използвайте NFC, за да свържете вашия телевизор BRAVIA към мобилното си устройство

Можете да свържете вашия телевизор BRAVIA и мобилно устройство, което поддържа NFC просто като доближите вашето устройство към дистанционното на телевизора.

Първо трябва да настроите NFC. Ето как можете да направите това стъпка по стъпка.

Първо, намерете номера на модела на вашия телевизор

Този номер ви е необходим, защото различните телевизори имат различни процеси на настройка.

За номера на модели:

 • KDL-42W706B/32W706B
 • KDL-42W705B/32W705B
 1. Включете NFC (Комуникация в близко поле) на вашето мобилно устройство
 2. Доближете устройството до маркировката на телевизора в продължение на 2 секунди
 3. Трябва да видите съобщение за потвърждение в долната част на екрана на телевизора, което ви уведомява, че NFC е настроен

За всички други модели телевизори на Sony с поддръжка на NFC

 1. Включете телевизора и натиснете бутона HOME (НАЧАЛО) на дистанционното управление
 2. Изберете Settings (Настройки) > One-touch Remote Control Setup (Настройка на дистанционното управление с едно докосване) > Register (Регистриране)
 3. Следвайте инструкциите на екрана
 4. Включете NFC на вашето мобилно устройство

Сега вашият смартфон или телевизор са готови и можете да ги свържете. Не забравяйте първо да отключите устройството си.

 1. Доближете задната част на смартфона към задната страна на дистанционното на телевизора
 2. Съобщение ще потвърди, че сте се свързали