Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NW-A25/A25HN
 • NW-A26/A26HN
 • NW-A27/A27HN

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуера 1.11 за NW-A25(HN)/NW-A26(HN)/NW-A27(HN)
 • Дата на разпространение: 05-11-2015
 • Трябва ли да я тегля?Тази актуализация не е необходима, ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.11 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
  Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:
  1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME (Назад/Начало), докато се появи началното меню
  2. Изберете [Settings] (Настройки), [Common Settings] (Общи настройки) и [Unit Information] (Информация за устройството).
  3. Потвърдете модела и версията на фърмуера
 • Предимства и подобрения:
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not display some cover art
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not properly operate during play back or may restart unintentionally

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10 / Windows 10 Pro
 • Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
 • Windows 8 / Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 или по-нов)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 или по-нов)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 или по-нов)

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима със следния хардуер:

 • Процесор:
  • 1 GHz или повече
 • Памет:
  • 1 GB или повече (32-битова) / 2 GB (64-битова)

Изтегляне

Преди да актуализирате

След актуализацията фърмуерът не може да бъде инсталиран отново на по-ранна версия.

Моля, прехвърлете предварително всички данни от устройството към компютъра, защото могат да се изгубят при актуализацията, ако останат в устройството.
Не можем да дадем гаранция, в случай че записите или данните бъдат повредени или изтрити от тази актуализация.

За надстрояването са нужни около 85 MB празно пространство. Моля, потвърдете размера чрез стъпките по-долу.

 1. Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME (Назад/Начало), докато се появи началното меню.
 2. Изберете [Settings] (Настройки), [Common Settings] (Общи настройки) и [Unit Information] (Информация за устройството).
 3. Проверете „Free/Total Memory Space“ (Свободно/Общо пространство в паметта).

Select "System Storage" as location for USB Transfer.

 1. Press and hold the BACK/HOME button until the Home menu appears.
 2. Select (SD Card Settings), [Storage for File Transfer], [Location for USB Transfer].
 3. Set to [System Storage].

Инсталиране

Влезте в компютъра като администратор

Ако използвате Windows 10, Windows 8, Windows 7 или Windows Vista, ще се появи съобщение „Windows needs your permission to continue“ (Windows се нуждае от вашето позволение, за да продължи) в диалоговия прозорец User Account Control (Контрол на потребителските акаунти). Натиснете [Continue] (Продължи), за да продължите и следвайте съобщенията.

 1. Изтеглянето на програмата за актуализация започва, след като натиснете бутон „Download“ (Изтегляне) в края на това съобщение.
 2. След завършване на изтеглянето свържете вашия Walkman към компютъра чрез USB връзка.
 3. Затворете всички други програми на компютъра си
 4. Щракнете двукратно върху запазения файл (NW-A20_V1_11.exe, 58.2 MB / 61,083,560 bytes) и следвайте показаните съобщения.
   Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на надграждането.
   По време на актуализация USB връзката се управлява автоматично и индикацията „Connecting USB“ (USB свързване) е изключена при това управление.
   Освен това на някои компютри може да се появи съобщение за разкачване на USB.
 5. Когато се появи съобщението, че актуализацията е приключила, щракнете върху бутон [Finish] (Край).