Приложими модели

 • NW-E002 с фърмуер версия 2.00 или по-стара
 • NW-E003 с фърмуер версия 2.00 или по-стара
 • NW-E005 с фърмуер версия 2.00 или по-стара
 • NW-E002F с фърмуер версия 2.00 или по-стара
 • NW-E003F с фърмуер версия 2.00 или по-стара

Коригиран проблем

В някои случаи при възпроизвеждане на песен, която сте избрали с функцията SEARCH [Търсене], се появява следното съобщение за грешка: FILE ERROR [Грешка при файла] и песента не може да бъде възпроизведена.

Изисквания към системата

 • Операционна система  • Windows® XP Media Center Edition 2005
  • Windows® XP Media Center Edition 2004
  • Windows® XP Media Center Edition
  • Windows® XP Professional
  • Windows® XP Home Edition
  • Windows® 2000 Professional (Service Pack 3 или по-нов)
  • Windows® Millennium Edition
  • Windows® 98 Second Edition


  Забележка: Windows® XP Professional x64 Edition и Windows® XP Tablet Edition не се поддържат.
 • Компютър  CPU: Pentium® III 450MHz или по-бърз
  Памет: 128MB или повече
  Резолюция на дисплея:800 x 600 пиксела (препоръчва се 1024 x 768 пиксела)
  Цвят на дисплея:Богат цвят (16 бита) или повече

Инсталиране

 1. Първо потвърдете версията на фърмуера на вашия WALKMAN:

  1. Натиснете и задръжте бутон FOLDER/HOME [Папка/Начало], докато се появи HOME [Начало].
  2. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред], изберете (Меню) и натиснете бутон (Възпроизвеждане/спиране).
  3. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред], изберете (Advanced Menu) [Меню за разширени настройки] и натиснете бутон (Възпроизвеждане/спиране).
  4. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред], изберете (Information) [Информация] и натиснете бутон (Възпроизвеждане/спиране).
  5. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред] и потвърдете версията на софтуера.
  Ако версията се показва като 2.00 или по-късна, не е необходимо да актуализирате фърмуера.Забележки:

  • За използващите Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/ Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition: Влезте в компютъра с акаунт от групата на администраторите.
  • За използващите Windows 2000 Professional (Service Pack 3 или по-нов): Влезте в компютъра с потребителско име на администратор, принадлежащо към администраторската група.
 2. Изтеглете актуализиращия файл:  • Създайте следната папка на вашето C:\ устройство: : FWUP
  • Изтеглете файла NW-E000_V201.exe (4 538KB) и го запазете в папката FWUP на C: устройсвото на вашия компютър.
  • След приключване на изтеглянето проверете дали размерът на файла е 4538KB. Ако размерът на файла е различен, изтрийте го и го изтеглете го отново.
 3. Актуализирайте фърмуера на вашия WALKMAN:  1. Потвърдете, че вашият WALKMAN има поне 5MB празно пространство.
  2. Препоръчваме ви да архивирате всички данни, съдържащи се на вашия WALKMAN.
  3. Свържете вашия WALKMAN към компютъра.
  4. Потвърдете, че на вашия компютър няма други отворени програми.
  5. Отворете Windows Explorer и идете до C: диска.
  6. Щракнете двукратно върху папка FW и след това двукратно върху файл NW-E000_V201.exe.
  7. След края на актуализацията ще се появи съобщение. Сега можете да разкачите своя WALKMAN.

По време на процеса на актуализация:
Не разкачвайте WALKMAN от компютъра.
По време на процеса, съобщението USB CONNECT [Свързване чрез USB] може да не се появи на екрана на вашия WALKMAN или да се появи USB DISCONNECT [Изваден USB кабел]. Това е нормално.

Откриване и отстраняване на проблеми

Появява се следното съобщение: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Актуализиращият файл не може да бъде прехвърлен, защото няма достатъчно пространство на устройството.]

Изтрийте ненужните данни от вашия WALKMAN, така че да освободите поне 5MB пространство.

Появява се следното съобщение:

След актуализирането

Проверете дали версията на фърмуера на вашия WALKMAN е 2.01.

 1. Натиснете и задръжте бутон FOLDER/HOME [Папка/Начало], докато се появи HOME [Начало].
 2. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред], изберете (Меню) и натиснете бутон (Възпроизвеждане/спиране).
 3. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред], изберете (Advanced Menu) [Меню за разширени настройки] и натиснете бутон (Възпроизвеждане/спиране).
 4. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред], изберете (Information) [Информация] и натиснете бутон (Възпроизвеждане/спиране).
 5. Натиснете бутон REW/ FF [Пренавиване назад/напред] и потвърдете, че версията на софтуера е 2.01.

Информация за файл

Име на файла

 • NW-E000_V2_01.exe

Размер на файла

 • 4.43 Mb