Относно това изтегляне

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

Важно: Ако все още не сте инсталирали на вашия компютър, вие трябва да изтеглите и инсталирате драйвера, преди да свържете вашия мрежов Walkman към компютъра. След свързване на устройството, вие можете да инсталирате MP3 File Manager. Имайте предвид, че MP3 File Manager се инсталира в мрежовия Walkman чрез компютър.

Тези драйвери поддържат следните продукти:

Те имат следните изисквания към системата:

 • CPU: Pentium ll 400MHz или по-бърз
 • RAM: 64MB или повече
 • Твърд диск: 5MB или повече
 • Дисплей: 800х600 16 бита или повече
 • USB port Supports USB (Известни преди като USB1.1)

Инсталиране

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да изтеглите драйвера и инсталиращата програма за MP3 File Manager:

 1. Създайте папка за съхраняване на изтеглените файлове на вашия твърд диск. В процедурата по-долу, нека предположим, че тази папка е създадена като C:\mp3_Inst.
 2. Натиснете "Download" [Изтегли] по-долу, за да приемете отказа от отговорност и изтеглете следните файлове:
  • Драйвер: PA_driver.exe (ако е необходим)
  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe (на английски език) или
   • MP3FileManager1.1_AE.pdf (Инструкции за употреба)
 3. Инсталирайте драйвера (ако е необходимо):
  1. Затворете всички други програми.
  2. Щракнете двукратно върху файла PA_driver.exe, за да започнете инсталирането. Следвайте инструкциите на екрана.
  3. Когато процедурата завърши, натиснете "Finish" [Край].
 4. Инсталирайте MP3 File Manager:
  1. Свържете мрежовия Walkman и компютъра със специално предоставения USB кабел.
  2. Щракнете двукратно върху MP3 File Manager_1.1_UpdateENU.exe или MP3 File Manager_1.1_UpdateFRA.exe, за да започнете инсталирането.
  3. Натиснете "Next" [Напред], за да отидете до следващия екран и изберете "Network Walkman (E:)"(или "Removable Disk (E:)" [Сменяем диск (Е:)]) в падащото меню. (Забележка: Буквата на устройството "(Е:)" може да е различна в зависимост от компютърната среда.
  4. Ако "Network Walkman (E:)" [Мрежов Walkman (Е:)] не се появи в падащото меню, разкачете устройството и го свържете отново към мрежовия Walkman и натиснете бутон "Rescan" [Търси отново].
  5. Следвайте инструкциите от екрана и накрая натиснете "Finish" [Край].
 5. След инсталиране, проверете дали приложението MP3 File Manager и всички необходими файлове в папка "ESYS" са успешно инсталирани на мрежовия Walkman, следвайки стъпките по-долу:
  1. Отворете "My Computer" и щракнете двукратно върху "Network Walkman (E:)" (или "Removable Disk (E:)" [Сменяем диск (Е:)]) за да отворите вградената флаш памет на вашия мрежов Walkman.
  2. Щракнете двукратно върху папката "ESYS", за да я отворите. Ако всички файлове, изброени по-долу, за запазени във папката "ESYS", МP3 File Manager е инсталиран успешно:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5,66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1,72MB)

Информация за файл

Име на файла

 • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe

Размер на файла

 • -