Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • NW-WS623
 • NW-WS625
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който цифровият музикален плейър е дезактивиран след осъществяване на Bluetooth връзка с устройство с iOS 13

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблема, при който се чува съобщението "No Data" (Няма данни) или "Data Error" (Грешка в данните) и не е достъпно възпроизвеждането в някои случаи
 • Коригирани други проблеми

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

ВАЖНО: Не се поддържа от операционни системи, различни от посочените по-горе.
Забележка: Не се поддържа в режима на съвместимост с Windows XP.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера за версия 1.02 за NW-WS620 Series (Windows)

Версия на файла

 • Версия 1.02

Размер на файла

 • 47,4 MB (49,769,784 byte)

Дата на издаване

 • 06-08-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Трябва ли да я изтегля? Тази актуализация не е необходима, ако Вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.02 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Свържете Вашия Walkman към компютъра си чрез USB.*
 2. На компютъра си проверете файла "information.txt" в основната папка.
 3. Файлът „information.txt“ съдържа следната информация:
  • 01: Име на серия на модел
  • 02: Версия на системния софтуер
  Проверете номера на модела и версията на фърмуера.

Скоро след актуализацията на софтуера информацията за предишната версия преди актуализацията се показва в "information.txt". За да получите информация за най-новата версия, извадете Вашия Walkman от поставката и отново го прикрепете.

* Прикрепете USB кабела (приложен) към USB гнездото (приложено). След което прикрепете Вашия Walkman към гнездото за USB.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Моля, прехвърлете всички данни от устройството към компютъра. Данните, които останат на устройството, могат да бъдат изтрити по време на надстройване.
  Не можем да гарантираме, че няма да се повредят или изтрият песни или данни, когато се извършва тази актуализация.
 • Когато се извършва надстройване, устройството трябва да разполага с около 80 MB свободно пространство. Моля, проверете дали има достатъчно свободно пространство.
 • Ако няма достатъчно свободно пространство на вградената флаш памет, прехвърлете всички ненужни данни обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
 • Когато инсталирате файла, се уверете, че сте вписан като администратор или като потребител с административни права.
 • За потребителите на Windows 10 или Windows 8.1 ще се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" (Windows се нуждае от Вашето позволение, за да продължи) в диалоговия прозорец User Account Control (Управление на потребителските акаунти). Натиснете [Continue] (Напред), за да продължите, и следвайте съобщенията.

Изтегляне и инсталиране

Забележка: Актуализацията на фърмуера на NW-WS620 Series е възможна само през компютър.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла на Вашия компютър.
 3. След като изтеглянето завърши, свържете Вашия Walkman към компютъра чрез USB.
 4. Затворете целия софтуер, работещ на Вашия компютър.
 5. Щракнете двукратно върху записания файл и следвайте инструкциите на екрана.
  Забележка:
  Докато системният софтуер се актуализира, обърнете внимание на следното.
  • Не махайте USB кабела нито от компютъра, нито от USB гнездото.
  • Не махайте Вашия Walkman от USB гнездото.
 6. Когато се покаже съобщението, указващо, че надстройката е завършена, щракнете върху [Finish] (Готово).

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).
Ако показвания номер на версията на фърмуера е "1.02", надстройката е била успешна.