Приложими модели

Тази информация е за следните модели:
 • PCM-D100

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на фърмуера 1.02 за PCM-D100
 • Дата на публикуване: 26.11.2014 г.
 • Трябва ли да я изтегля? Тази актуализация не е необходима, ако вашият PCM рекордер вече е актуализиран до версия на фърмуера 1.02.

  Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

  1. Включете линейния PCM рекордер
  2. Натиснете и задръжте бутона HOME/BACK, показва се меню HOME
  3. Изберете [Настройки] ⇒ [Общи настройки] ⇒[Информация за системата]
  4. Проверете версията на фърмуера на екрана
 • Предимства и подобрения:
  • Подобрява разделянето на файлове във формат LPCM, записани на SDXC карта

Системни изисквания

Операционни системи


Последната версия на актуализация на фърмуера е съвместима с най-често използваните операционни системи:
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 или следващи)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 или следващи)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 или следващи)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 или следващи)
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows 8 Pro/Windows 8
 • Windows 8.1 Pro/Windows 8.1
 • Mac OS X ( v10.5-v10.9 )

Забележка:Не се поддържат различни от горните операционни системи. Операционната система трябва да е предварително инсталирана.

Хардуер на компютъра


Последната версия на актуализация на фърмуера е съвместима със следния хардуер:
 • Порт: USB порт

Изтегляне

Преди да актуализирате

 • Проверете индикатора за оставащата батерия на устройството.
  Уверете се, че според индикатора на прозореца на дисплея оставащият заряд на батерията е пълен. Ако батерията се изтощи по време на актуализацията на фърмуера, актуализацията няма да е успешна.
 • Моля, предварително прехвърлете всички записани съобщения и данни от устройството в компютъра, защото съобщенията и данните могат да бъдат изгубени при актуализацията, ако те останат в устройството.
  Ние не поемаме отговорност, в случай че записите и данните се повредят или изтрият от тази актуализация.

Инсталиране

 1. Изтеглянето на актуализацията на програмата се стартира с натискане на бутона Изтегляне в долната част на това съобщение.
  Следвайки показалия се диалогов прозорец, запазете PCM-D100_V102.zip (Windows:23.0MB, Macintosh:24.2MB) на вашия компютър.
 2. След приключване на изтеглянето свържете вашия PCM рекордер към вашия компютър
 3. Затворете всички програми, работещи на вашия компютър.
 4. Щракнете двукратно върху запазения файл PCM-D100_V102.zip и го деархивирайте
  • В случай че използвате компютър с Windows Vista/Windows 7
   1. Щракнете с десния бутон на мишката върху файла PCM-D100_V102.zip и щракнете [Разархивиране на всички].
   2. Файлът "PCM-D100_V102.zip" се отваря и показва. Проверете дали долният файл е налице в него. Този файл представлява програмата за актуализиране на фърмуера.
    PCM-D100.UPG
    Забележка: В зависимост от конфигурацията на вашия компютъра разширението "UPG" в името на файла "PCM-D100.UPG" може да не се показва.
  • В случай че използвате Mac OS X
   1. Щракнете двукратно върху изтегления файл "PCM-D100_V102.zip"
   2. Уверете се, че файлът е разархивиран и че файлът "PCM-D100.UPG" е създаден на работния плот на компютъра. Този файл представлява програмата за актуализиране на фърмуера.
    PCM-D100.UPG
    Забележка: В зависимост от конфигурацията на вашия компютъра разширението "UPG" в името на файла "PCM-D100.UPG" може да не се показва.
 5. Копирайте разархивирания файл (име на файла: PCM-D100.UPG), който сте разархивирали съгласно описанието в предходния абзац, в основната директория, която се намира непосредствено под "PCMRECORDER" на компютъра
 6. Откачете PCM рекордера от компютъра
 7. Екранът за актуализация се показва на дисплея на линейния PCM рекордер и се стартира актуализацията на фърмуера. Актуализацията на фърмуера завършва след около 1 минута и се показва екранът за спрян режим или екранът за настройване на часовника.

Грешки по време на актуализацията

 • Линейният PCM рекордер показва "Ниско ниво на батерията при актуализация"
  Ако използвате алкални батерии, сменете ги с нови. Ако използвате Ni-MH (никел-метален хидрид) акумулаторни батерии, сменете всички батерии със заредени такива Забележка: Ако използвате акумулаторни батерии в целевия продукт (за този процес на актуализация или при нормалната употреба), моля, използвайте или Ni-MH (никел-метален хидрид) акумулаторни батерии, съпътстващи целевия продукт, или някой от моделите Ni-MH акумулаторни батерии, посочени като съвместими принадлежности в инструкциите за експлоатация на целевия продукт.
 • В случай че линейният PCM рекордер показва "Паметта е пълна"
  Изтрийте някои от записаните съобщения или данни в устройството или ги прехвърлете на компютъра при налично пространство на диска 35MB. След това стартирайте актуализирането отново.

След актуализацията

Моля, проверете версията, след като програмата за актуализация се инсталира успешно чрезПроверка на версията на фърмуера, с която разполагате.Инсталацията на програмата за актуализация е успешна, ако на екрана се покаже версия 1.02.