Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Относно това изтегляне

Необходимо ли е да го изтегля?

 • Необходимо е да инсталирате музикален плейър HAP за прехвърляне на музикални файлове, запазени във вашия компютър, към HDD аудио плейър с висока резолюция.

Предимства и подобрения

 • Съвместимост с macOS 10.12

Предишни предимства и подобрения

 • Бутоните „Explorer HAP“ и „Help“ са добавени в конзолата за настройка

Информация за файл

Име на файла

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.1

Версия на файла

 • Версия 1.3.1

Дата на издаване

 • 09-02-2017

Системни изисквания

Операционни системи

HAP Music Transfer е съвместим със следните версии на Macintosh

 • Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  Забележка: Поддържат се модели с Intel CPU, 64 bit (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) и 32 bit (10.6, 10.7).
  Забележка: Не можем да гарантираме работата на всички компютри, които задоволяват изискванията към системата.

Следните системи не се поддържат:

 • Лично конструирани персонални компютри или операционни системи
 • Актуализирани операционни системи
 • Среда с възможност за зареждане на повече от една операционна система
 • Среда с множество монитори

Компютърен хардуер

HAP Music Transfer е съвместим със следния хардуер:

 • Резолюция на дисплея: 1024 x 768 пиксела или повече

Изтегляне

Как да изтегля HAP Music Transfer:

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. След това натиснете върху Download (Изтегляне)
 3. Изтеглянето на файл [HAPMusicTransfer_13101180.pkg] ще започне
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате HAP Music Transfer.

 1. Затворете всички други програми на вашия компютър
 2. Натиснете двукратно върху файла за инсталиране "HAPMusicTransfer_13101180.pkg", запазен във вашия компютър. Файлът за инсталиране ще се извлече сега
 3. Следвайте инструкциите от екрана:
 4. Натиснете [Continue] (Продължи), за да започнете инсталирането.
 5. Приемете условията и натиснете върху [Agree] (Съгласен съм)
 6. Извежда се екран Select a Destination (Изберете място за съхранение). Изберете диск и натиснете върху [Continue] (Продължи)
 7. Посочете типа на инсталацията и натиснете върху [Install] (Инсталиране)
 8. Когато се изисква парола за вход, въведете своята парола и натиснете върху [Install Software] (Инсталиране на софтуера)
 9. Извежда се екран Installing HAP Music Transfer (Инсталиране на HAP Music Transfer) и инсталацията започва
 10. След като инсталацията завърши. Извежда се екран The installation was completed successfully (Инсталацията завърши успешно). Натиснете [Close] (Затвори), за да излезете от програмата за инсталиране
 11. След актуализацията

  За да стартирате HAP Music Transfer, натиснете върху иконата на HAP Music Transfer в папката Applications (Приложения).

  Забележка: Ако не се изведе екранът на HAP Music Transfer, натиснете върху иконата в Докинга.