Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • TA-ZH1ES

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрява несъвършенствата при неуспешно повторно свързване към компютър, когато се сменя входът на TA-ZH1ES след свързване към компютър

Информация за файл

Име на файла

 • Системен софтуер за усилвател за слушалки версия 1.0.3 (Mac)

Версия на файла

 • 1.0.3

Размер на файла

 • 1.06 MB (1 121 149 байта)

Дата на издаване

 • 21/03/2017

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате в момента:

 1. Свържете USB-B порта на главното устройство към Вашия компютър.
  Включете главното устройство и задайте входа на [PC(USB-B)].
 2. Изпълнете изтеглената актуализационна програма.
 3. Щракнете върху [Connect] (Свържи) след изпълняване на актуализационната програма.
 4. Следният екран ще се появи след свързване към главното устройство.
  Можете да проверите текущата софтуерна версия.

Важна забележка

 • След актуализирането не можете да се върнете обратно към оригиналната софтуерна версия.
 • Спрете да възпроизвеждате музика, докато възпроизвеждате.
 • Не извършвайте нито едно от следните действия, докато обновявате:
  1. Изключете този продукт.
  2. Не изключвайте USB кабела, свързващ главното устройство и Вашия компютър.
  3. Не работете с главното устройство и дистанционното управление.
  4. Не щраквайте върху [Disconnect] (Край на връзката).

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Изтеглете файла на Вашия компютър.
 2. Уверете се, че размерът на изтегления файл е правилен.
 3. Извлечете актуализационния файл.
  Щракнете двукратно върху актуализационния файл.

  ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от средата на ОС, която използвате, той може да се декомпресира едновременно с изтеглянето или може да не се декомпресира, както е описано по-горе.
  В такъв случай, моля, използвайте инструмента за декомпресиране.
 4. Щракнете върху [Update] (Обнови списъка).
 5. Когато актуализацията започне, ще се появи следният екран.
 6. Когато актуализацията завърши, ще се появи следният екран.
  Щракнете върху [Exit] (Изход).
 7. Изключете шнура за променливотоково захранване от главното устройство.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете дали софтуерът е актуализиран до най-новата версия.
  Можете да проверите софтуерната версия в „Check the software version“ (Проверка на софтуерната версия).

  Забележка: Когато щракнете върху [Disconnect] (Край на връзката) по време на актуализацията или актуализирането спре по средата,
  прочетете процеса „Check the software version“ (Проверка на софтуерната версия).