МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на системен софтуер на обектив Ver.02 за SEL55F18Z (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • Обектив: SEL55F18Z
 • Забележки: Това обновяване на системния софтуер на обектива е достъпно само за корпус с байонет E.
  • Някои модели не могат да се използват за тази актуализация. (списък с модели)
  • Когато използвате PXW-FS7M2, следвайте процедурата в съответствие с ръководството с инструкции на PXW-FS7M2.

Относно това изтегляне

 • Име: Актуализация на системен софтуер на обектив Ver.02 за SEL55F18Z (Mac)
 • Дата на разпространение: 04/03/2015
 • Ползи и подобрения
  • Предоставя функцията "Бързо стартиране".
   • Това обновяване на системния софтуер на обектива е достъпно само за корпус с байонет E.
   • Обективи, пуснати на пазара след октомври 2014 г. (включително обектив SEL1635Z/SELP28135G), разполагат с функцията "Бързо стартиране".

Потвърдете версията на системния софтуер на обектива си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на обектива.

 • Системният софтуер на обектива, версия [Ver.01], трябва да се актуализира.
 • За системния софтуер на обектива, версия [Ver.02], актуализацията не е необходима.

 1. Изберете Menu (Меню) →Setup (Настройка) → Version (Версия) на фотоапарата.
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.


 3. Ако използвате серия QX, стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на компютъра си и проверете версията на системния софтуер, като стартирате актуализацията.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер на обектив е съвместима с най-често използваните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13, моля, уверете се, че "DriverLoader_1013" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер на обектива е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер на обектива.
 • Други елементи за фотоапарат α със сменяем обектив
  • Захранване за фотоапарата
   Напълно заредена акумулаторна батерия NP-FW50
   или
   променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно)

   Забележка: Актуализация може да бъде извършена само, когато оставащият заряд в батерията е (три маркировки) или по-голям. Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия или променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно).
  • USB кабел, предоставен с фотоапарата

   Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.
 • Други елементи за фотоапарат – Предаване и продукция
  • Захранване за фотоапарата: Специално предназначения адаптер за променлив ток
  • USB кабел

Изтегляне

Важни забележки:

 • Тази актуализация на системния софтуер на обектива може да се извърши само когато обективът е поставен на фотоапарата. Не можете да извършите актуализацията на системния софтуер на обектива с друг фотоапарат.
 • Поставете обектива на фотоапарата, преди да извършите актуализацията на системния софтуер на обектива. Уверете се, че фотоапаратът е изключен.
 • Когато извършвате актуализацията на системния софтуер на обектива, използвайте напълно зареден акумулаторен пакет NP-FW50 или адаптера за променлив ток AC-PW20 (продава се отделно) (за фотоапарат α със сменяем обектив).
 • Когато извършвате актуализацията на системния софтуер на обектива, моля, използвайте специално предназначения адаптер за променлив ток (за „Фотоапарат – Предаване и продукция“).
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията, в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително
 • Предотвратете влизането на компютъра ви в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и актуализацията бъде прекъсната, изпълнете отново целия процес по актуализация отначало.

Как да изтеглите програмата за актуализация на системния софтуер на обектива:

 1. В дъното на страницата прочетете отказа от отговорност и се съгласете с правилата и условията, като поставите отметка в полето. След това щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 2. Изтеглянето на файл [Update_SEL55F18ZV2D.dmg] ще започне.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер на обектива с Ver.02 за SEL55F18Z.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на обектива

 1. Щракнете двукратно върху файла [Update_SEL55F18ZV2D.dmg], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 2. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_SEL55F18ZV2D.dmg], която ще се появи на работния плот.
 3. Щракнете двукратно върху иконата [Lens system software] (Системен софтуер на обектива).
 4. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 5. Показва се прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер на обектива.
 6. ВКЛЮЧЕТЕ фотоапарата и според инструкциите на програмата за актуализиране на системния софтуер на обектива изберете на фотоапарата [Menu] (Меню) → [Setup] (Настройка) → [USB Connection] (USB връзка) и проверете дали е избрано [Mass Storage] (Хранилище на данни с голям обем). Ако е избран режим, различен от [Mass Storage ] (Хранилище на данни с голям обем), изберете [Mass Storage] (Хранилище на данни с голям обем).

 7. Извадете картата с памет от фотоапарата предварително. Свържете фотоапарата към компютъра чрез предоставения USB кабел.
  Ако на екрана на компютъра се появи съобщение за грешка, моля, опитайте един от следните методи:
  – Извадете USB кабела от фотоапарата и го включете отново.
  – Ако има друг USB извод на компютъра, включете USB кабела повторно към него.
 8. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за акутализация на системния софтуер на обектива. Прозорецът на програмата за актуализация на системния софтуер на обектива се показва на компютъра, а на екрана на фотоапарата се показва „Follow computer instructions.“ (Следвайте инструкциите на компютъра.).
  Компютър:

  Фотоапарат:

  Забележка: От сега нататък никога не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер на обектива не завърши.
  Докато екранът се промени, може да изминат няколко минути в зависимост от модела на фотоапарата.

 9. Отстраняване на неизправности:
  • Ако се покаже съобщението „The update is not available for your model.“ (Актуализацията не е налична за вашия модел), проверете дали файлът на системния софтуер, който се опитвате да инсталирате, е правилният за обектива, поставен на фотоапарата ви.
   Ако е стартирана правилната програма за акутализация на системния софтуер на обектива, я затворете, разкачете USB кабела, изключете фотоапарата и се върнете на Стъпка 1 „Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на обектива".
  • Ако се покаже съобщението „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Не е намерен фотоапарат с поставен обектив за тази актуализация), проверете дали фотоапаратът ви е посочен в раздела „Relevant Products“ (Съответни продукти) и дали фотоапаратът е свързан към компютъра чрез USB кабел.
 10. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за акутализация на системния софтуер на обектива. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер на обектива е .02 или по-нова, не е нужна актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.
 11. Щракнете върху Next (Напред). Данните се прехвърлят на фотоапарата (около 5 секунди).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 12. Когато прехвърлянето на данни приключи, ще се покаже следният екран:


  Щракнете върху Finish (Край).
 13. Процесът на актуализиране започва и на фотоапарата се показва лентата за напредъка (около 30 секунди).
 14. Процесът на актуализация е приключил, когато на фотоапарата се покаже съобщението „Lens update complete.“ (Актуализацията на обектива е приключена.).
  Ако използвате серия QX, процесът на актуализация е приключил, когато екранът на серия QX изчезне.
 15. Разкачете USB кабела.
  Забележка: След приключване на актуализацията изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии и/или адаптера за променлив ток, поставете отново батерията или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

Стъпка 2: Потвърдете дали версията на системния софтуер на обектива е Ver.02.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.