Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели на Blu-ray Disc™ плейър:

 • BDP-S280 / S380 / S383

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Име: Актуализация на фърмуер на Blu-ray плейър до версия M06.R.0632
 • Дата на разпространение: 24/12/2014
 • Ползи и подобрения:
 • Ограничения: само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M06.R.0632 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо AV1, изберете AV1 за входен канал.
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar (XMB™).
 3. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 4. Осветете Quick Start Mode [Режим на бърз старт] и потвърдете, че е зададен като OFF[ИЗКЛ]. Актуализацията може да е неуспешна ако е зададено "ON" [ВКЛ.].
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M06.R.0632 " - ако номерът на версията е M06.R.0632 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър:

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на Blu-ray плейъра с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Подгответе устройствата:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездото AV1, изберете AV1 за вход.)
 • Свържете LAN терминала на Blu-ray плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 • Включете Blu-ray плейъра. (Ако има диск в плейъра , извадете го.)

Изтеглете актуализацията:

 • В XrossMediaBar TM, изберете Setup > Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER.
 • На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 • Изберете OK използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 • Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора.
 • По време на изтеглянето виждате съобщението DL */9на телевизора и на лицевата страна на плейъра. Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на изтеглянето.
 • След завършване на изтеглянето виждате VUP на лицевата страна на плейъра.
 • След започване на актуализацията, виждате VUP */9на телевизора и на лицевата страна на плейъра. Знакът * став 0 и се увеличава до 9 по време на актуализирането.
 • Когато видите съобщението FINISH [КРАЙ] на лицевата страна на плейъра, актуализацията е завършила. Не използвайте или изключвайте плейъра, преди да видите това съобщение.
 • Blu-ray плейърът ще се изключи автоматично.
 • Включете плейъра отново.
 • Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M06.R.0632, надстройката на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки интернет.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" [Статусът на свързване не може да бъде потвърден].
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали Blu-ray плейърът има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър]).
  3. Опитайте актуализацията отново.

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила.
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра.
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

Чрез записваем CD-R