Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели Blu-ray Disc плейъри:

 • BDP-S390

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Име: Актуализация на фърмуер на Blu-ray плейър до версия M11.R.0502
 • Дата на разпространение: 17/12/2014
 • Ползи и подобрения:
 • Ограничения: само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M11.R.0502 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо AV1, изберете AV1 за входен канал
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar (XMB™)
 3. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 4. Осветете Quick Start Mode [Режим на бърз старт] и потвърдете, че е зададен като OFF[ИЗКЛ]. Актуализацията може да е неуспешна ако е зададено "ON" [ВКЛ.].
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M11.R.0502 " - ако номерът на версията е M11.R.0502 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър:

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на Blu-ray плейъра с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Подгответе устройствата:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездото AV1, изберете AV1 за вход.)
 • Свържете LAN терминала на Blu-ray плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел
 • Включете Blu-ray плейъра. (Ако има диск в плейъра , извадете го.)

Изтеглете актуализацията:

 1. В XrossMediaBarTM, изберете Setup > Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER
 2. На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 3. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER
 4. Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора
 5. По време на изтеглянето, на телевизора се появява съобщение */9. Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на изтеглянето
 6. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. - Не използвайте или включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 7. Ще видите отново съобщението */9 на телевизора. Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на изтеглянето
 8. След като плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 9. Включете плейъра отново
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M11.R.0502, актуализацията на фърмуера е била успешна

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки интернет.

 • На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" [Статусът на свързване не може да бъде потвърден].
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан
  2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали Blu-ray плейърът има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър])
  3. Опитайте актуализацията отново

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила.
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

 • След няколко опита актуализацията на фърмуера все още е неуспешна.
  1. Създайте диск с актуализацията и го поставете в плейъра
  2. Изберете "Retry" [Опитай отново] на екрана за неуспешна актуализация.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

Чрез записваем CD-R