Относно това изтегляне

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я запишете на празен диск, и след това ще я прехвърлите на своя Blu-ray плейър.

Препоръчваме следните операционни системи: Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 8.1.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATA_M07R0631.ZIP на вашия компютър - запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties [Свойства]. Проверете дали размерът е 70.7 MB (74,239,477 байта).

  Свойства на файла

Създайте диска:

 1. Извлечете файла на вашия компютър. Извлечените файлове ще бъдат с имена MSB07-FW.BIN и MSB07-FW.ID
 2. Запишете файловете MSB07-FW.BIN и MSB07-FW.ID на празен записваем CD. Използвате софтуер за запис на CD? Изберете универсален дисков UDF формат (UDF).
  Използването на формат ISO9660 може да доведе до неправилно записване на актуализиращия диск.

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на вашия плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
 2. Включете Blu-ray плейъра.
 3. Поставете диска в плейъра и затворете дисковата касета.

Прехвърлете актуализацията:

 1. След зареждане на диска, на телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?].
 2. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 3. Актуализацията започва.
 4. По време на актуализирането, на телевизора се появява съобщение "VUP*/9". Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на актуализирането.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Извадете диска от плейъра и го включете.
 7. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M07.R.0631, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки компютър и диск.

 • На дисплея на предния панел на плейъра се извежда "SYS ERR" или "VUP NG".
  1. Натиснете бутона "POWER" и продължавайте да го натискате няколко секунди, докато плейърът се изключи.
  2. Натиснете отново бутона "POWER", процедурата по актуализация ще се възобнови.
  3. Все още не работи?
   • Извадете диска от плейъра.
   • Изтрийте файловете за актуализация от компютъра Ви.
   • Опитайте отново процедурата за актуализация на диска.
  4. Все още не работи? Моля, свържете се с поддръжка на клиенти на Sony

 • Съобщението "VUP" не се извежда на дисплея на предния панел след поставяне на диска за актуализация.
  1. Извадете диска от плейъра.
  2. Изтрийте файловете за актуализация от компютъра Ви.
  3. Опитайте отново процедурата за актуализация на диска.

 • Актуализиращият диск не се изважда.
  Следвайте тези стъпки:
  1. Изключете плейъра и извадете захранващия кабел.
  2. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра - не на дистанционното управление.
  3. Продължавайте да натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра, докато касетата се отвори.
  4. Извадете диска.

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията
  Включете плейъра отново, като държите актуализиращия диск в касетата. Актуализацията ще започне автоматично.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M07R0631.ZIP, който изтеглих от уеб-страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да го изтриете и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра.
  3. Опитайте да извършите актуализацията чрез диск отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony