Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели Blu-ray Disc плейъри:

 • BDP-S770

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Име: Актуализация на фърмуер на Blu-ray плейър до версия M04.R.789
 • Дата на разпространение: 24/12/2014
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрете сигурността на шифроване
 • Ограничения: само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M04.R.789 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar (XMB™).
 3. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 4. Осветете Quick Start Mode [Режим на бърз старт] и потвърдете, че е зададен като OFF[ИЗКЛ]. Актуализацията може да е неуспешна ако е зададено "ON" [ВКЛ.].
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M04.R.789 " - ако номерът на версията е M04.R.789 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър:

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

Процедурата на надстройка чрез мрежата не е сложна, така че ви препоръчваме да използвате този метод, за да надстроите фърмуера на Blu-ray плейъра.

 • Моля, прочетете внимателно и задълбочено цялата информация, преди да изтеглите и инсталирате който и да е файл. Неспазването на инструкциите може да доведе до липса на реакция от плейъра или да наложи поправка.
 • Тази помощна програма може да бъде използвана само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.
 • За да използвате този метод на надстройка трябва да свържете правилно плейъра към активна Интернет връзка.
 • За да извършите надстройката на фърмуера трябва да свържете правилно плейъра към съвместим телевизор.
 • Надстройката на фърмуера отнема обикновено около 15 до 30 минути в зависимост от системната конфигурация и мрежовата връзка.

Инструкции:

 • Преди да започнете :
 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray Disc плейъра.
 2. Свържете LAN терминала на Blu-ray Disc плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете Blu-ray Disc плейъра.
 4. Ако има диск в системата, моля извадете го.
 • Извършване на надстройката:
 1. В менюто xross media bar™ използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете "Setup" [Настройка] - "Network Update" [Актуализация чрез мрежа] и след това натиснете бутон ENTER.
 2. Появява се съобщение "Perform version update?" [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 3. Натиснете "OK" и след това бутон ENTER.
 4. Процесът на изтегляне започва и на телевизора се появява екранът за изтегляне.
 5. По време на изтегляне на телевизора и на предния панел на плейъра се появява съобщение "DL */9".Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на изтегляне.
 6. Надстройката започва след завършване на изтеглянето и на предния панел на плейъра се появява "VUP".
 7. При инсталиране на надстройката на предния панел на плейъра се появява съобщение "VUP */9".Забележка: "*" се променя от "0" до "9", показвайки напредъка в процеса на надстройка.
 8. Когато надстройката на фърмуера завърши, на предния панел на плейъра се появява съобщение "FINISH" [Край].ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Не работете с плейъра и не го изключвайте, докато трае съобщението. Неспазването на тази инструкция може да доведе до липса на реакция от страна на Blu-ray Disc плейъра или да наложи поправка.
 9. Blu-ray Disc плейърът ще се изключи автоматично.
 10. Включете Blu-ray Disc плейъра.
 11. Проверете текущата версия на фърмуера, за да потвърдите, че надстройката е била инсталирана успешно.Забележка: Ако последните три цифри на номера на версията са 789, надстройката на фърмуера е била успешна.

Възможни проблеми при надстройка чрез мрежа"SYS ERR" [Грешка в системата] или "VUP NG" се появява на предния панел на плейъра.

 1. Задръжте бутон "POWER" [Захранване] за няколко секунди, докато устройството се изключи.
 2. Включете Blu-ray Disc плейъра.
 3. Моля, извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.
 4. Ако симптомите не изчезнат след повторна надстройка, моля свържете се със Sony.


При надстройка чрез мрежа телевизорът показва "Connection status cannot be confirmed" [Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено] и вие не можете да надстроите фърмуера.

Проблемът може да е в мрежовата връзка. Убедете се, че мрежовите настройки на Blu-ray Disc плейъра са правилни.

 1. Проверете дали LAN кабелът е добре свързан към конектора.
 2. Проверете мрежовите настройки и потвърдете дали Blu-ray Disc плейъра има собствен IP адрес. Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра и използвайте вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър].
 3. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.


Електрозахранването спря по време на актуализация.

Включете плейъра отново. След това извършете процедурата за надстройка чрез мрежа отново.Когато включа плейъра след надстройката, на предния панел постоянно се появява съобщение "WELCOME" [Добре дошли] или "WAIT" [Изчакайте].

Моля, свържете се със Sony.Надстройката на фърмуера (Това не е изтегляне) не завършва след изпълнение в продължение на повече от 30 минути.

Моля, свържете се със Sony.

Чрез записваем CD-R