Относно това изтегляне

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я запишете на празен диск, и след това ще я прехвърлите на своя Blu-ray плейър.

Препоръчваме следната операционна система: Mac OS X 10.9/ Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 or earlier.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATA_M15R0197M.ZIP на вашия компютър – запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Отидете до файла и проверете дали размерът е 100 MB (105,866,350 байта).
 4. Извлечете файла – извлеченият файл ще се казва UPDATA_M15R0197.ISO.
 5. Щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_M15R0197.ISO и изберете Get info [Получаване на информация].
 6. Проверете дали размерът на файла е 103.0 MB (108,605,440 байта).


  Информация за файла

Създайте диска:

 • Отворете програмата Disk Utility [Помощна програма за дискове], като отидете до Applications > Utilities > Disk Utility [Приложения – Помощни програми – Помощна програма за дискове] на своя Mac.
 • Плъзнете и пуснете файла UPDATA_M15R0197.ISO в левия прозорец на програмата Disk Utility [Помощна програма за дискове].


  Прозорец на Disk Utility [Помощна програма за дискове]

 • Поставете празен записваем CD-R в компютъра.
 • Изберете UPDATA_M15R0197.ISO, щракнете върху иконата Burn [Запис], след което щракнете върху опцията Burn[Запис].
  Ако искате да потвърдите какво записвате, щракнете върху малката триъгълна икона и изберете Verify burned data [Проверка на данните за запис].


  Опция за запис на диск

 • Файлът се записва на диска.
 • Когато се появи съобщението „burned successfully“ [записът беше успешен], щракнете върху OK и дискът ще се извади от устройството.
 • Ако не сте сигурни дали процесът е бил успешен, започнете отново и запишете нов диск.

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на вашия плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора си и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан вашия Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към гнездото AV1, изберете AV1 за вход.)
 2. Включете Blu-ray плейъра.
 3. Поставете диска в плейъра и затворете тавата на диска.

Прехвърлете актуализацията:

 1. След зареждане на диска, на телевизора се появява съобщение за актуализация на фърмуера.
 2. Изберете OK, като използвате дистанционното управление, и след това натиснете ENTER.
 3. Актуализацията започва.
 4. По време на актуализирането ще видите лентата за хода на изпълнение „x %“ на телевизора. Знакът x става 0 и се увеличава до 100 в хода на изпълнение на актуализацията.
 5. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. – Не използвайте или включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 6. Отново ще видите лентата за хода на изпълнение „x %“ на телевизора. Знакът x става 0 и се увеличава до 100 в хода на изпълнение на актуализацията.
 7. След като тавата на диска се отвори и плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 8. Извадете диска от плейъра и го включете.
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M15.R.0197, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, като използвате компютъра си и диск.

 • Дискът с актуализацията не се изважда.Следвайте тези стъпки:
  1. Изключете плейъра и извадете захранващия кабел.
  2. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра – не на дистанционното управление.
  3. Продължавайте да натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра, докато тавата се отвори.
  4. Извадете диска.
  5. След като дискът бъде изваден, извадете и отново свържете захранващия кабел, за да се възстанови плейърът.

 • Електрозахранването спря в хода на изпълнение на актуализацията
  Изключете Blu-ray диск плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M15R0197M.ZIP, който изтеглих от уебстраницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да го изтриете и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray диск плейъра.
  3. Опитайте да извършите актуализацията чрез диск отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Sony