Относно това изтегляне

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я запишете на празен диск, и след това ще я прехвърлите на своя Blu-ray плейър.

Препоръчваме следните операционни системи: Windows® Vista®, или Windows® 7 , Windows® 8, Windows® 8.1.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATA_M15R0197.ZIP на вашия компютър – запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла в компютъра си, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties [Свойства]. Проверете дали размерът е 100 MB (105,866,339 байта).

  Свойства на файла

Създайте диска:

 1. Извлечете файла на вашия компютър. Извлечените файлове се наричат MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN и MSB15-FW_MB.ID.
 2. Запишете всички файлове на празен записваем компактдиск. Използвате софтуер за запис на компактдиск? Изберете универсален дисков UDF формат (UDF).
  Използването на формат ISO9660 може да доведе до неправилно записване на диска с актуализацията.

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на вашия плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора си и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан вашия Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
 2. Включете Blu-ray плейъра.
 3. Поставете диска в плейъра и затворете тавата на диска.

Прехвърлете актуализацията:

 1. След зареждане на диска, на телевизора се появява съобщение за актуализация на фърмуера.
 2. Изберете OK, като използвате дистанционното управление, и след това натиснете ENTER.
 3. Актуализацията започва.
 4. По време на актуализирането ще видите лентата за хода на изпълнение „x %“ на телевизора. Знакът x става 0 и се увеличава до 100 в хода на изпълнение на актуализацията.
 5. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. – Не използвайте или включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 6. Отново ще видите лентата за хода на изпълнение „x %“ на телевизора. Знакът x става 0 и се увеличава до 100 в хода на изпълнение на актуализацията.
 7. След като тавата на диска се отвори и плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 8. Извадете диска от плейъра и го включете.
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M15.R.0197, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, като използвате компютъра си и диск.

 • Дискът с актуализацията не се изважда.Следвайте тези стъпки:
  1. Изключете плейъра и извадете захранващия кабел.
  2. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра – не на дистанционното управление.
  3. Продължавайте да натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра, докато тавата се отвори.
  4. Извадете диска.
  5. След като дискът бъде изваден, извадете и отново свържете захранващия кабел, за да се възстанови плейърът.

 • Електрозахранването спря в хода на изпълнение на актуализацията
  Изключете Blu-ray диск плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M15R0197.ZIP, който изтеглих от уебстраницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да го изтриете и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray диск плейъра.
  3. Опитайте да извършите актуализацията чрез диск отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Sony