Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели Blu-ray Disc плейъри:

 • BDP-S4100 / S5100

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Име: Актуализация на фърмуер на Blu-ray плейър до версия M15.R.0197
 • Дата на разпространение: 17/12/2014
 • Ползи и подобрения:
  • Подобрете сигурността на шифроване
  • Подобрение на BRAVIA Internet Video.
 • Ограничения: само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M15.R.0197 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI1, изберете HDMI1 за входен канал.
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar (XMB™).
 3. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 4. Осветете Quick Start Mode [Режим на бърз старт] и потвърдете, че е зададен като OFF[ИЗКЛ]. Актуализацията може да е неуспешна ако е зададено "ON" [ВКЛ.].
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M15.R.0197 " - ако номерът на версията е M15.R.0197 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър:

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на вашия Blu-ray плейър с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра – или прекъсвайте захранването му – докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Настройте устройствата:

 • Включете телевизора си и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан вашия Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към гнездото AV1, изберете AV1 за вход.)
 • Свържете LAN терминала на Blu-ray плейъра към вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел.
 • Включете Blu-ray плейъра. (Ако има диск в плейъра, извадете го.)

Изтеглете актуализацията:

 1. В XrossMediaBar TM изберете Setup ---> Network Update [Настройка – Актуализация по мрежа], като използвате стрелките на дистанционното управление, след което изберете ENTER.
 2. На телевизора ще се покаже потвърждение за актуализация по мрежа.
 3. Изберете OK, като използвате дистанционното управление, и след това натиснете ENTER.
 4. На телевизора се показват съобщението Update to a new software version. [Актуализация до нова версия на софтуера.] и най-новата версия на софтуера.
 5. Изберете Start [Старт] и след това натиснете ENTER.
 6. Процесът на актуализация започва и вие виждате екрана за актуализация на телевизора.
 7. По време на актуализирането ще видите лентата за хода на изпълнение „x %“ и скоростта на изтегляне на телевизора. – Знакът x става 0 и се увеличава до 100 в хода на изпълнение на актуализацията.
 8. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. – Не използвайте или включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 9. Отново ще видите лентата за хода на изпълнение „x %“ и скоростта на изтегляне на телевизора. – Знакът x става 0 и се увеличава до 100 в хода на изпълнение на актуализацията.
 10. След като плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 11. Включете плейъра отново.
 12. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M15.R.0197, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализацията на фърмуера на своя Blu-ray плейър, като използвате интернет.

 • На телевизора се появява съобщение „Connection status cannot be confirmed“ [Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено].
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали вашият Blu-ray плейър има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето „Proxy Server“ [Прокси сървър]).
  3. Проверете дали „Physical Connection“ [Физическа връзка] и „Internet Access“ [Интернет достъп] са OK в Network Settings ---> Network Connection Status [Мрежови настройки – Състояние на мрежовата връзка].
  4. Опитайте да актуализирате отново.

 • Електрозахранването спря в хода на изпълнение на актуализацията.
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила.
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray диск плейъра.
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Sony

 • След няколко опита актуализацията на фърмуера все още е неуспешна.
  1. Създайте диск с актуализацията и го поставете в плейъра.
  2. Изберете OK от екрана за неуспешна актуализация
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Sony

Чрез записваем CD-R