Относно това изтегляне

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я запишете на празен диск, и след това ще я прехвърлите на своя Blu-ray плейър.

Препоръчваме следната операционна система: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATA_M09R0070M.ZIP на вашия компютър - запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Идете до файла и проверете дали размерът е 70.4 MB (73,843,033 байта).
 4. Извлечете файла. Извлеченият файл ще се казва UPDATA_M09R0070.ISO.
 5. Щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_M09R0070.ISO и натиснете Get info [Получаване на информация].
 6. Проверете дали размерът на файла е 72.8 MB (76,435,456 байта).


  Информация за файла

Създайте диска:

 • Отворете програмата Disk Utility, като отидете до Applications > Utilities > Disk Utility [Приложения - Помощни програми - Помощна програма за дискове] на своя Mac.
 • Плъзнете и пуснете файла UPDATA_M09R0070.ISO в левия прозорец на програмата Disk Utility.


  Прозорец на Disk Utility

 • Поставете празен записваем CD-R в компютъра.
 • Изберете UPDATA_M09R0070.ISO , щракнете върху иконата Burn [Запис], след което изберете опцията Burn[Запис].
  Ако искате да потвърдите какво записвате, щракнете върху малката триъгълна икона и изберете Verify burned data [Проверка на данните за запис].


  Опция за запис на диск

 • Файлът се записва на диска.
 • Когато се появи съобщението "burned successfully" [записът беше успешен], щракнете върху OK , при което дискът ще се извади от устройството.
 • Ако не сте сигурни дали процесът е бил успешен, започнете отново и запишете нов диск.

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на вашия плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездото AV1, изберете AV1 за вход.)
 2. Включете Blu-ray плейъра.
 3. Поставете диска в плейъра и затворете дисковата касета.

Прехвърлете актуализацията:

 • След зареждане на диска, на телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?].
 • Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 • Актуализацията започва.
 • По време на актуализирането, на телевизора се появява съобщение "*/9". Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на актуализирането.
 • След като касетата на диска се отвори и плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 • Извадете диска от плейъра и го включете.
 • Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M09.R.0070, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки компютър и диск.

 • Актуализиращият диск не се изважда.Следвайте тези стъпки:
  1. Изключете плейъра и извадете захранващия кабел.
  2. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра - не на дистанционното управление.
  3. Продължавайте да натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра, докато касетата се отвори.
  4. Извадете диска.

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията
  Включете плейъра отново, като държите актуализиращия диск в касетата. Актуализацията ще започне автоматично.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M09R0060M.ZIP, който изтеглих от уеб-страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да го изтриете и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра.
  3. Опитайте да извършите актуализацията чрез диск отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony