Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели на Blu-ray Disc™ плейър:

 • BDP-S185/S186

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Име: Актуализация на фърмуер на Blu-ray плейър до версия M09.R.0070
 • Дата на разпространение: 26-12-2014
 • Ползи и подобрения:
 • Ограничения: само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M09.R.0070 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте, докато видите синия екран на Sony Blu-ray.
 3. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление.
 4. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER.
 5. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M09.R.0070 " - ако номерът на версията е M09.R.0070 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър:

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на Blu-ray плейъра с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър.
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.

Подгответе устройствата:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездото AV1, изберете AV1 за вход.)
 • Свържете LAN терминала на Blu-ray плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 • Включете Blu-ray плейъра. (Ако има диск в плейъра , извадете го.)

Изтеглете актуализацията:

 • В XrossMediaBarTM, изберете Setup > Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER.
 • На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 • Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER.
 • Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора.
 • По време на изтеглянето, на телевизора се появява съобщение */9". Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на изтеглянето.
 • Актуализацията започва след завършване на изтеглянето.
 • Ще видите отново съобщението "*/9" на телевизора. Знакът * става 0 и се увеличава до 9 по време на актуализирането.
 • След като плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 • Включете плейъра отново.
 • Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M09.R.0070, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки интернет.

 • На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" [Статусът на свързване не може да бъде потвърден].
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали Blu-ray плейърът има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър]).
  3. Опитайте актуализацията отново.

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила.
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути.
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра.
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

Чрез записваем CD-R