Относно това изтегляне

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я запишете на празен диск, и след това ще я прехвърлите на своя Blu-ray плейър.

Препоръчваме следната операционна система: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Изтеглете актуализацията на вашия компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATA_M12R0510M.ZIP на вашия компютър - запомнете директорията, в която сте го изтеглили
 3. Идете до файла и проверете дали размерът е 98.7 MB (103,531,897 байта)
 4. Извлечете файла. Извлеченият файл ще се казва UPDATA_M12R0510.ISO
 5. Щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_M12R0510.ISO и натиснете Get info [Получаване на информация]
 6. Проверете дали размерът на файла е 101.0 MB (106,659,840 байта).


  Информация за файла

Създайте диска:

 • Отворете програмата Disk Utility, като отидете до Applications > Utilities > Disk Utility [Приложения - Помощни програми - Помощна програма за дискове] на своя Mac
 • Плъзнете и пуснете файла UPDATA_M12R0510.ISO в левия прозорец на програмата Disk Utility.


  Прозорец на Disk Utility

 • Поставете празен записваем CD-R в компютъра
 • Изберете UPDATA_M12R0510.ISO, щракнете върху иконата Burn [Запис], след което изберете опцията Burn[Запис].
  Ако искате да потвърдите какво записвате, щракнете върху малката триъгълна икона и изберете Verify burned data [Проверка на данните за запис].


  Опция за запис на диск

 • Файлът се записва на диска
 • Когато се появи съобщението "burned successfully" [записът беше успешен], щракнете върху OK , при което дискът ще се извади от устройството
 • Ако не сте сигурни дали процесът е бил успешен, започнете отново и запишете нов диск

Прехвърлете актуализацията на вашия плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на вашия плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездото HDMI2, изберете HDMI2 за вход.)
 2. Включете Blu-ray плейъра
 3. Поставете диска в плейъра и затворете дисковата касета

Прехвърлете актуализацията:

 1. След зареждане на диска, на телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 2. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER
 3. Актуализацията започва
 4. During the update, you see the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 5. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. - Не използвайте или включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 6. You will see again the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 7. След като касетата на диска се отвори и плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 8. Извадете диска от плейъра и го включете
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M12.R.0510, актуализацията на фърмуера е била успешна

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки компютър и диск.

 • Актуализиращият диск не се изважда.Следвайте тези стъпки:
  1. Изключете плейъра и извадете захранващия кабел
  2. Свържете отново захранващия кабел, докато натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра - не на дистанционното управление
  3. Продължавайте да натискате бутон Open/Close [Отвори/затвори] на плейъра, докато касетата се отвори
  4. Извадете диска

 • "UP NG" се показва на дисплея на предния панел на плейъра.
  Моля, извършете следната процедура:
  1. Потвърдете, че имате подходящия диск с актуализацията и го поставете отново
  2. Изберете "Retry" [Опитай отново]
  3. Ако симптомите не изчезнат след повторния опит, извадете диска с актуализацията от Blu-ray Disc плейъра и изтрийте актуализиращите файлове от вашия компютър
  4. Изтеглете актуализацията на фърмуера отново и създайте нов диск с актуализация
  5. Поставете диска, когато се появи екрана "update failed" [неуспешна актуализация]
  6. Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията
  Включете плейъра отново, като държите актуализиращия диск в касетата. Актуализацията ще започне автоматично.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M12R0510M.ZIP, който изтеглих от уеб-страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да го изтриете и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра
  3. Опитайте да извършите актуализацията чрез диск отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony