Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели Blu-ray Disc плейъри:

 • BDP-S490 / S495 / S590

Относно това изтегляне

Актуализирането е лесно и с най-новата версия на фърмуера можете да получите дори повече от своя Blu-ray плейър.

 • Име: Актуализация на фърмуер на Blu-ray плейър до версия M12.R.0510
 • Дата на разпространение: 17/12/2014
 • Ползи и подобрения:
 • Ограничения: само с Blu-ray плейъри, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M12.R.0510 или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI2, изберете HDMI2 за входен канал
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на XrossMediaBar (XMB™)
 3. В XrossMediaBarTM, осветете Setup > System Settings [Настройка - Настройки на системата], след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 4. Осветете Quick Start Mode [Режим на бърз старт] и потвърдете, че е зададен като OFF[ИЗКЛ]. Актуализацията може да е неуспешна ако е зададено "ON" [ВКЛ.].
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M12.R.0510 " - ако номерът на версията е M12.R.0510 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър:

Sony Home Аудио и Видео : Изтеглен фърмуеър  

Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на Blu-ray плейъра с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Подгответе устройствата:

 • Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан Blu-ray плейъра. (Ако плейърът е свързан към гнездото AV1, изберете AV1 за вход.)
 • Свържете LAN терминала на Blu-ray плейъра към вашия Интернет източник, използвайки Ethernet кабел
 • Включете Blu-ray плейъра. (Ако има диск в плейъра , извадете го.)

Изтеглете актуализацията:

 1. В XrossMediaBarTM, изберете Setup > Network Update [Настройка - Актуализация чрез мрежа], след което изберете ENTER
 2. На телевизора се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 3. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER
 4. Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора
 5. During the update, you see the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 6. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. - Не използвайте или включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 7. You will see again the message */9"on the TV and "UP*/9" on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 8. След като плейърът се изключи автоматично, актуализацията е завършена. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 9. Включете плейъра отново
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M12.R.0510, актуализацията на фърмуера е била успешна

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки интернет.

 • "UP NG" is displayed on the player front panel display.
  Please perform the following procedure:
  1. Ensure there is no problem with your network connection to the Internet
  2. Select “Retry” at the “update failed” screen
  3. If the symptom does not improve after trying the network update again, please create an update disc
  4. Insert the update disc at the “update failed” screen, and then select “Retry” on the screen

 • На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" [Статусът на свързване не може да бъде потвърден].
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. Проверете дали LAN кабелът е свързан
  2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали Blu-ray плейърът има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" [Прокси сървър])
  3. Опитайте актуализацията отново

 • Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила.
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

 • След няколко опита актуализацията на фърмуера все още е неуспешна.
  1. Създайте диск с актуализацията и го поставете в плейъра
  2. Изберете "Retry" [Опитай отново] на екрана за неуспешна актуализация.
   Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony

Чрез записваем CD-R