Преминаване към съдържанието

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:
 • KDL-40RE455
 • KDL-40RE453
 • KDL-40RE450
 • KDL-32RE405
 • KDL-32RE403
 • KDL-32RE400

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Разрешава проблема с шума при звуков сигнал
 • Подобрява общите работни показатели и стабилност на телевизора

Ограничения

 • само за телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички страни.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Нуждая ли се от актуализация?: Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел телевизор Bravia. Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя е версията на фърмуера, който имате, като следвате тези инструкции.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB памет
 • съвместим телевизор

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера до 8.613 за телевизори

Име на Zip файл

 • sony_tvupdate_2017_8613_euf_auth.zip

Версия на файла

 • 8.613

Размер на файла

 • 77 473 360 байта

Дата на разпространение

 • 27-04-2017

Инсталиране

Следвайте стъпките по-долу, за да актуализирате фърмуера на вашия телевизор. След като актуализирате, всички лични настройки на телевизора ще се запазят.

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера.

Изтегляне на актуализацията

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запазите на USB флаш памет

 1. Моля, прочете и приемете общите условия по-долу и щракнете върху download file [Изтегли файл].
 2. При подканата запазете файла на вашия Desktop [Работен плот]. Когато завърши изтеглянето на актуализацията, проверете дали размерът на файла е 77,473,360 байта. За да направите това, щракнете с десния бутон на мишката върху файла, изберете properties [свойства] и проверете размера в раздела General [Общи].
 3. Отворете Windows Explorer, намерете изтегления файл sony_tvupdate_2017_8613_euf_auth.zip и го разархивирайте. На локалния диск ще бъде създадена папка с име sony_dtv02B40B0BB4BB_00000100.
 4. Копирайте папката на USB устройството.

Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията, можете да го инсталирате на своя телевизор. Просто следвайте стъпките по-долу.

Процесът може да отнеме до 3 минути и по време на инсталирането вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново.

 1. Включете телевизора
 2. Поставете USB устройството с файла sony_dtv02B40B0BB4BB_00000100 в USB слота на телевизионния приемник
 3. С помощта на дистанционното управление натиснете HOME, за да отворите МЕНЮ "HOME" (началното меню)
 4. Изберете Settings (Настройки) и натиснете Enter (Въведи) с помощта на дистанционното управление
 5. Изберете Customer support (Обслужване на клиенти) и натиснете Enter (Въведи) с помощта на дистанционното управление
 6. Изберете Software Update > USB и натиснете Enter (Въведи) с помощта на дистанционното управление
 7. На телевизионния екран ще се появи серия от различни съобщения - следвайте указанията на екрана
 8. Актуализацията ще започне и на предния панел на телевизора ще започне да мига оранжев светодиод. - Не изваждайте USB устройството или изключвайте телевизора.
 9. Когато на телевизионния екран се появи съобщението "Firmware update complete" (Актуализацията на фърмуеъра завърши), телевизорът ще се изключи, за да приключи актуализацията. - Не вадете USB устройството и не изключвайте приемника.
 10. След повторното включване на телевизора, извадете USB устройството от USB слота.

Проверете дали актуализацията е успешна:

 1. Включете своя телевизор и натиснете бутон HOME [НАЧАЛО] на дистанционното управление, за да изведете началното меню
 2. Отидете до settings [настройки], маркирайте Set-up [Инсталация] и натиснете OK.
 3. Отидете до категорията Product Support [Поддръжка за продукта] и натиснете OK.
 4. На екрана на телевизора версията на фърмуера трябва да изглежда по този начин: SOFTWARE VERSION v8613- ако номерът на версията е v8613 или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера

Въпроси и отговори

Нужна ви е повече информация? Вижте често задаваните въпроси за актуализиране на фърмуера чрез интернет

Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
Не, всички лични настройки ще се запазят.

Мога ли да инсталирам по-стара версия на фърмуера?
За да е сигурно, че вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара версия на фърмуера не е възможна.

Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация
Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Телевизорът ще се рестартира по-бавно, докато инсталирате нов фърмуер.

Какво да направите ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия телевизор, използвайки интернет.

Едно от тези съобщения се появява на екрана на телевизора: "An error occurred during the software update" [Получи се грешка при софтуерната актуализация] или "Software cannot be updated using this USB device" [Софтуерът не може да бъде актуализиран с използване на това USB устройство]

 1. Потвърдете, че USB устройството е изправно. Ако не е, опитайте да изтеглите файла с актуализацията отново.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на самия телевизор.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с процеса на инсталация отново.

На предния панел на телевизора се появява "No newer version of the TV software was found" [Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора].
Вашият телевизор вече има най-новата версия на фърмуера, така че не е нужна актуализация.