МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на системния софтуер на обектива SEL2470GM (фърмуер) Ver.02 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • Обектив: SEL2470GM
 • Забележки: Това обновяване на системния софтуер на обектива е достъпно само за корпус с байонет E.
  • Някои модели не могат да се използват за тази актуализация. (списък с модели)
  • Когато използвате PXW-FS7M2, следвайте процедурата в съответствие с ръководството с инструкции на PXW-FS7M2.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрена стабилност на автоматичен фокус

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер на обектива SEL2470GM (фърмуер) Ver.02 (Mac)

Версия на файла

 • 02

Размер на файла

 • 1.86 MB (1 860 430 байта)

Дата на разпространение

 • 25/05/2017

Подготовка

Потвърдете версията на системния софтуер на обектива си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на обектива.

 • Системният софтуер на обектива, версия [Ver.01], трябва да се актуализира.
 • За системния софтуер на обектива, версия [Ver.02], актуализацията не е необходима.

 1. Изберете Menu (Меню) →Setup (Настройка) → Version (Версия) на фотоапарата.
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.


 3. Ако използвате серия QX, стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на компютъра си и проверете версията на системния софтуер, като стартирате актуализацията.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер на обектив е съвместима с най-често използваните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13 - 10.15, моля, уверете се, че "DriverLoader_1015" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

  Важно:
  За macOS 11 – 12, моля, уверете се, че "System Software Update Helper" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.


Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер на обектива е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер на обектива.
 • Други елементи за фотоапарат α със сменяем обектив
  • Захранване за фотоапарата: Напълно зареден комплект акумулаторни батерии или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно)

   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият в батерията заряд е (три маркировки) или по-голям. Ние препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно). Отстранете вертикалната ръкохватка, когато актуализирате софтуера на системата на обектива.
  • USB кабел, предоставен с фотоапарата

   Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.
 • Други елементи за фотоапарат – Предаване и продукция
  • Захранване за фотоапарата: Специално предназначения адаптер за променлив ток
  • USB кабел

Изтегляне

Важни забележки:

 • Тази актуализация на системния софтуер на обектива може да се извърши само когато обективът е поставен на фотоапарата. Не можете да извършите актуализацията на системния софтуер на обектива с друг фотоапарат.
 • Поставете обектива на фотоапарата, преди да извършите актуализацията на системния софтуер на обектива. Уверете се, че фотоапаратът е изключен.
 • Когато извършвате актуализация на системния софтуер на обектива, използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно). (за фотоапарат α със сменяеми обективи)
 • Когато извършвате актуализацията на системния софтуер на обектива, моля, използвайте специално предназначения адаптер за променлив ток (за „Фотоапарат – Предаване и продукция“).
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията, в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително
 • Предотвратете влизането на компютъра ви в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и актуализацията бъде прекъсната, изпълнете отново целия процес по актуализация отначало.

Как да изтеглите програмата за актуализация на системния софтуер на обектива:

 1. Прочетете отказа от отговорност и се съгласете с правилата и условията, като поставите отметка в полето. След това щракнете върху бутона Download (Изтегляне).
 2. Изтеглянето на файл [Update_SEL2470GMV2D.dmg] ще започне.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Инсталиране

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате актуализация на системния софтуер на обектива с Ver.02 за SEL2470GM.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на обектива

 1. Щракнете двукратно върху файла [Update_SEL2470GMV2D.dmg], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 2. Щракнете двукратно върху иконата на [Update_SEL2470GMV2D], която ще се появи на работния плот.
 3. Щракнете двукратно върху иконата [Lens system software Updater] (Системен софтуер на обектива).
 4. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 5. Показва се прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер на обектива.
 6. Включете фотоапарата. Ако фотоапаратът вече е включен, го изключете и след това отново го включете.
  Според инструкцията в програмата за обновяване на системния софтуер на обектива изберете [Menu] (Меню) → [Setup] (Настройка) → [USB Connection] (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано [Mass Storage] (Съхранение на данни с голям обем). (Ако използвате серията QX, тази стъпка не е необходима.) Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] (Съхранение на данни с голям обем), изберете [Mass Storage] (Съхранение на данни с голям обем).

 7. Извадете картата с памет от фотоапарата предварително. Свържете фотоапарата към компютъра чрез предоставения USB кабел.
  Ако на екрана на компютъра се появи съобщение за грешка, моля, опитайте един от следните методи:
  – Извадете USB кабела от фотоапарата и го включете отново.
  – Ако има друг USB извод на компютъра, включете USB кабела повторно към него.
 8. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за акутализация на системния софтуер на обектива. Прозорецът на програмата за актуализация на системния софтуер на обектива се показва на компютъра, а на екрана на фотоапарата се показва „Follow computer instructions.“ (Следвайте инструкциите на компютъра.).
  Компютър:

  Фотоапарат:

  Забележка: От сега нататък никога не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер на обектива не завърши.
  Докато екранът се промени, може да изминат няколко минути в зависимост от модела на фотоапарата.

 9. Отстраняване на неизправности:
  • Ако се покаже съобщението „The update is not available for your model.“ (Актуализацията не е налична за вашия модел), проверете дали файлът на системния софтуер, който се опитвате да инсталирате, е правилният за обектива, поставен на фотоапарата ви.
   Ако е стартирана правилната програма за акутализация на системния софтуер на обектива, я затворете, разкачете USB кабела, изключете фотоапарата и се върнете на Стъпка 1 „Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на обектива".
  • Ако се покаже съобщението „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Не е намерен фотоапарат с поставен обектив за тази актуализация), проверете дали фотоапаратът ви е посочен в раздела „Relevant Products“ (Съответни продукти) и дали фотоапаратът е свързан към компютъра чрез USB кабел.
 10. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за акутализация на системния софтуер на обектива. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер на обектива е .02 или по-нова, не е нужна актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху Finish (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация  Не е необходима актуализация 11. Потвърдете, че [Current version] (Текуща версия) е .01, натиснете [Next] (Напред). Данните се прехвърлят на фотоапарата (около 5 секунди).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 12. Когато прехвърлянето на данни приключи, ще се покаже следният екран:


  Щракнете върху Finish (Край).
 13. Процесът на актуализиране започва и на фотоапарата се показва лентата за напредъка (около 30 секунди).
 14. Процесът на актуализация е приключил, когато на фотоапарата се покаже съобщението „Lens update complete.“ (Актуализацията на обектива е приключена.).
  Ако използвате серия QX, процесът на актуализация е приключил, когато екранът на серия QX изчезне.
 15. Разкачете USB кабела.
  Забележка: След приключване на актуализацията изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии и/или адаптера за променлив ток, поставете отново батерията или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

Стъпка 2: Потвърдете дали версията на системния софтуер на обектива е Ver.02.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.