Преминаване към съдържанието

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-65XD7505
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD8005
 • KD-55XD7005
 • KD-55XD7004
 • KD-50SD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-49XD8099
 • KD-49XD8088
 • KD-49XD8077
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD7004
 • KD-43XD8305
 • KD-43XD8099
 • KD-43XD8088
 • KD-43XD8077
 • KD-43XD8005
 • KD-100ZD9

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

Тази актуализация на фърмуера представя Android Nougat за Android TV на Sony и поддържа:
 • Режим "картина в картината"
 • Режим за настройки на половин екран
 • Превключване на задачи (бърз достъп до последно използвани приложения)
 • Множество Google акаунти
 • Съдържание от Google Cast в 4K чрез вграден Chromecast
 • Опция за превключване на режим за гледане на телевизия от меню Home с PROG +/- или номерирани бутони
 • Съдържание Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR
 • Функционалност на уеббраузъра за гласово търсене
 • Подобрен дизайн на списъка с категории
 • Подобрен екран за въвеждане на Wi-Fi парола
За повече информация относно функциите и подобренията, моля, отидете на: http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Подобрено сортиране на каналите
 • Подобрява работата на вашия телевизор

Ограничения

 • само за телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички страни.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Натиснете бутона [HELP] на дистанционното управление.
 2. На телевизионния екран трябва да се появи номерът на версията на фърмуер.


[1] Модел
[2] Софтуерна версия

Ако номерът на версията е "PKG6.2602.xxxx" или по-висок, Вие вече разполагате с най-новата софтуерна версия не е необходимо обновяване.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

Използване на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" (препоръчително):
Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин да получите актуализации на софтуера е чрез интернет връзка на телевизора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" е включена. (Тази функция е включена по подразбиране.)
 1. Натиснете бутона [HOME] на дистанционното управление.
 2. Изберете [Помощ].
 3. Изберете [Обновяване на системния софтуер].
 4. Изберете [Автомат. изтегляне на софтуер].

ВАЖНО: Следните раздели "Системни изисквания", "Информация за файл", "Изтегляне" и "Инсталиране" се отнасят за процедурата за актуализиране на USB устройство за съхранение. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията с помощта на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер".

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.


Използване на USB устройство за съхранение:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB устройство за съхранение. Ако няма зададена интернет връзка на Вашия телевизор или при неуспешно изтегляне на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер", опитайте се да изтеглите и актуализирате с помощта на USB устройство за съхранение, съгласно указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера до 6.2602 за телевизори

Име на Zip файл

 • sony_dtvota_2016_1602602100_eua_auth.zip

Версия на файла

 • 6.2602

Размер на файла

 • 1,709,545,928 байта

Дата на разпространение

 • 31-05-2017

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора – и не изваждайте щепсела от контакта – докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера. (Само за модели със запис на USB HDD)

Как да изтеглите програмата за актуализация:

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запишете на USB устройство за съхранение.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.

 2. Проверете името и размера на изтегления файл.
  1. Отидете на директорията, където е бил изтеглен файлът.
  2. Проверете дали размерът на файла "sony_dtvota_2016_1602602100_eua_auth.zip" е "1,709,545,928" бита.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За компютър с Windows поверете "Размер" вместо "Размер на диск" на екрана със свойства.
 3. Извлечете изтегления файл.
  След като извлечете изтегления файл, ще намерите файла "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026021000065.pkg."
 4. Поставете USB устройството за съхранение във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете файла "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026021000065.pkg" в основната директория на Вашето USB устройство.

  ЗАБЕЛЕЖКА: "Основната директория" е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB устройството за съхранение от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Просто следвайте лесните стъпки по-долу. Процесът може да отнеме до 15 – 30 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново.

 1. Включете телевизора.

 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.

 3. Поставете Вашето USB устройство за съхранение, което съдържа файла "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026021000065.pkg" в USB порт на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB слот, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.

 4. След разпознаване на USB устройството за съхранение на телевизора ще се появят различни съобщения. Следвайте екранните инструкции.

 5. След приключване на копиране на файла от USB устройството за съхранение процесът на актуализация ще започне, индикаторът POWER на телевизора ще започне да мига в бяло и ще се изведе екранът за напредък на актуализацията.

 6. След няколко минути телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за завършване на актуализацията.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на актуализиране на софтуера, моля, недейте да:

  • Премахнете USB устройството
  • Изключвате телевизора
  • Изключвате телевизора от електрозахранването

 7. Когато актуализацията на софтуера приключи, на телевизора ще се изведе съобщение, което указва, че актуализацията на софтуера е приключила.

 8. Внимателно премахнете USB устройството от USB слота.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е "PKG6.2602.xxxx" или по-висок, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е "PKG6.2602.xxxx" или по-висока, изтеглете и инсталирайте отново актуализацията.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.

 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна: най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.

 • Телевизорът ми се изключи по време на процеса на актуализация.
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизора, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на софтуера на Вашия телевизор, използвайки интернет.

При извеждане на телевизора на съобщението "An error occurred during the software update" (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или "Software cannot be updated using this USB device" (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Потвърдете, че USB устройството за съхранение е изправно. Ако е, опитайте отново да изтеглите файла с актуализацията.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона POWER на телевизора.
 3. Натиснете бутона POWER отново и продължете с инсталацията.

Ако на предния дисплей на телевизора бъде изведено съобщението "No newer version of the TV software was found" (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.