Относно това изтегляне

  • Дата на разпространение: 22/03/2013
  • Приложим модел: SEL18200LE с версия на фърмуера Ver.01
  • Ползи и подобрения:
    • Разрешава функцията "Fast Hybrid AF" (бързо хибридно автоматично фокусиране). - Без тази актуализация на обектива фотоапаратът ще използва автоматично фокусиране с нормално определяне на контраста, дори ако е избрано бързо хибридно автоматично фокусиране.

Забележка: Освен тази актуализация на фърмуера трябва също да се актуализира и фърмуерът на фотоапарат NEX-5R или NEX-6.

Актуализация на фърмуера

Тази актуализация на фърмуера не е достъпна за изтегляне. Актуализацията за този обектив се предоставя от Sony като безплатна услуга за ремонт.
Моля, проверете името на модела на обектива и текущата версия на фърмуера. Ако версията на фърмуера е Ver.01, моля, свържете се с Потребителски информационен център на Sony.

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на обектива.

  1. Изберете [Menu] [Меню] -> [Setup] [Настройка] -> [Version] [Версия] от фотоапарата
  2. Показва се версията на фърмуера. - Ако версията на фърмуера на обектива е Ver.02 или по-нова, не е необходима актуализация.