Приложими модели

Тази информация се отнася за следните STR модели:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрява мрежова свързаност за приложението Spotify

Предишни предимства и подобрения

 • Осъществява съвместимостта на STR с музикалната услуга Deezer и мобилното приложение SongPal (v1.2 и по-нови версии)

Ограничения: Само за АV приемници, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Информация за файл

Име

 • Актуализация на фърмуера на AV приемник до версия s9602.1328.0

Дата на разпространение

 • 07/09/2017

Системни изисквания

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел AV приемник. Ако номерът на версията е 1328 (s9602.1328) или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия AV приемник, така че ако приемникът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал
 2. Включете AV приемника
 3. Натиснете HOME [Начало] на дистанционното управление и изчакайте, докато началното меню се появи на телевизора, преди да продължите
 4. От Home menu (Начално меню) изберете Settings (Настройки), след което натиснете ENTER, като използвате клавишите със стрелки на дистанционното управление
 5. В менюто за настройки изберете System Settings [Настройки на системата], след което натиснете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 6. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version s9602.1328.0" - ако номерът на версията е 1328 (s9602.1328) или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера

Инсталиране

Какво ви е необходимо:

 • Ethernet кабел за свързване на AV приемника с интернет
 • активна интернет връзка
 • съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник
 • Не изключвайте AV приемника - или прекъсвайте захранването му - докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Подгответе устройствата:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашия AV приемник, така че ако приемникът е включен към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за входен канал.
 2. Свържете LAN терминала на AV приемника към вашия интернет източник, използвайки Ethernet кабел.
 3. Включете AV приемника.

Получаване на актуализацията:

 1. Натиснете HOME [Начало] на дистанционното управление и изчакайте, докато началното меню се появи на телевизора, преди да продължите
 2. От Home menu (Начално меню) изберете Settings (Настройки), след което натиснете Enter, като използвате клавишите със стрелки на дистанционното управление
 3. В менюто за настройки изберете System Settings [Настройки на системата], след което натиснете Enter, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 4. Изберете Network Update[Актуализация чрез мрежа] и натиснете Enter, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 5. Натиснете Start [Старт] на дистанционното управление. - Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на телевизора
 6. Актуализацията започва след завършване на изтеглянето. Индикаторът ON/STANDBY [Включено/В режим на готовност] на предния панел започва да мига (дисплеят на телевизора и дисплеят на приемника изчезват)
 7. След актуализирането на софтуера на дисплея се появява съобщението COMPLETE (Завършено)
 8. AV приемникът ще се рестартира автоматично. Не използвайте или изключвайте приемника преди завършване на актуализацията
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 1328 (s9602.1328), актуализацията на фърмуера е била успешна

Въпроси и отговори

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия AV приемник през интернет.

Съобщението "Приемникът не успя да изтегли данните за обновление, за да изпълни актуализацията на софтуера. Влезте в меню настройки и актуализирайте софтуера отново." се показва на дисплея на телевизора.

Проблемът може да е в мрежовата връзка.

 1. Проверете дали LAN кабелът е свързан.
 2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали AV приемникът има собствен IP адрес
 3. Опитайте актуализацията отново

Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
Изключете приемника и опитайте да актуализирате отново.

Все още е неуспешно? Моля, свържете се с центъра за поддръжка на клиентите на Sony