Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • CMT-SX7B

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате системата за разпространение на музика Spotify.
  Тя подобрява стабилността на работа при възпроизвеждане на музикални файлове на локална мрежа.

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрява се стабилността на работа при използване на услуга за разпространение на музика през интернет.
 • Google Cast за аудио съдържание:
  • Google функцията за множество помещения вече се поддържа
 • Подобрения в управлението и стабилността

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера домашна аудиосистема „CMT-SX7B”

Версия на файла

 • MC 1.62 / NW 2994

Размер на файла

 • 154 MB (161 896 517 байта)

Дата на издаване

 • 31/08/2017

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията се показва като "MC 1.60 / NW 2935" или по-стара, силно препоръчваме да актуализирате фърмуера.

Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате в момента:

 1. Натиснете бутона на устройството, за да включите системата, и изчакайте няколко минути, докато се покаже иконата на антената.

 2. Натиснете и задръжте бутоните на устройството ENTER и CD Eject, докато не се покаже "MC X.XX".
 3. Завъртете селектора на устройството >>| надясно и на дисплея ще се покаже "CD X.XXX".
 4. Завъртете селектора на устройството >>| надясно и на дисплея ще се покаже "NW XXXX".
 5. Завъртете селектора на устройството >>| надясно и той ще се върне в състоянието преди показването на версията.

Важна забележка

 • ВАЖНО: Ако не сте извършили актуализациите на софтуера, които са обявени на 30.07.2016 г. или по-късно на този уебсайт, моля, извадете кабела на високоговорителя и/или слушалките, преди да включите главното устройство.
 • Забележка: След актуализацията връщането към предишната версия на софтуера не е възможно.
 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите системата CMT-SX7B
 • Не изключвайте системата CMT-SX7B и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не изключвайте захранващия кабел или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето и актуализацията на софтуера. Моля, пазете тези връзки.
 • Не използвайте устройството и дистанционното управление по време на изтеглянето и актуализацията.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Има 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата система CMT-SX7B:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор за свързване на вашия CMT-SX7B с интернет
 • За да сте сигурни, че вашият CMT-SX7B е свързан към:
  • активна връзка с интернет
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Инсталиране

Обновяване на системата CMT-SX7B през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на Вашата система CMT-SX7B.

От какво се нуждаете:

 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)

Настройване на оборудването:

 1. Моля, отстранете кабела на високоговорителя и слушалките, преди да включите основното устройство.
 2. Свържете CMT-SX7B към вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка през рутера

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Натиснете на устройството, за да включите системата и изчакайте няколко минути, докато на дисплея се покаже иконата „UPDATE“.


 2. На дистанционното управление натиснете MENU, за да отворите менюто, и ↑/↓, за да изберете „Update Menu“ (Меню за актуализация), след което натиснете „ENTER“


 3. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато се покаже „via Network“ (по мрежа).


 4. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато с премигване бъде указано „Ok“.


 5. Моля, изчакайте около 10 минути, докато изтеглянето и актуализирането приключат 6. Започнете актуализацията след изтеглянето, като натиснете „ok“ на дистанционното си управление
 7. Натиснете на устройството, след като се покаже „Complete“ (Завършено), след което устройството ще се изключи.


 8. Натиснете отново на устройството и включете системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Моля вижте проверка на версията на фърмуера на това устройство и потвърдете, че номерът на версията на софтуера е актуализиран до последната версия.

Ако по време на актуализацията се покаже „Cannot Download“ (Не може да се изтегли)/„Push POWER“ (Натиснете POWER), софтуерната актуализация е неуспешна. След като се случи това, няма да можете да използвате никакви операции (и никакви функции) на устройството освен операцията на бутона за включване на захранването. Моля, проверете състоянието на Високоговорител чрез стъпките по-долу и изпълнете актуализацията на софтуера чрез използване на USB флаш устройство.

 1. Натиснете бутона и изключете (OFF) високоговорителя.
 2. Докоснете бутона , след което устройството ще се включи (ON).
 3. Изчакайте около 3 минути (или изчакайте до завършване на мрежовото свързване), след което проверете дисплея на високоговорителя.
  1. Актуализацията не е завършена


  2. ⇒ Актуализацията на софтуера НЕ е завършена, но високоговорителят е в нормално състояние.
   Вместо мрежова актуализация, моля, опитайте актуализация на софтуера с помощта на процедура с USB флаш устройство.


  3. Показва се „Update Retry“ (Повторен опит за актуализация)


  4. ⇒ Актуализацията на софтуера е НЕУСПЕШНА и високоговорителят не може да се използва при това състояние. Това състояние е различно от „Актуализацията не е завършена”. Следвайте стъпките по-долу

 1. Изтеглете файла CMTSX7BV1622994.zip [154 MB (161,896,517 байта)] на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили
 2. Извлечете файла на своя компютър – папката за извличане се нарича „UPDATE“ (актуализация)
 3. Проверете дали тези четири файла се намират в папката „UPDATE“:
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

За операционна система Windows®:

 1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE
 2. В появилото се меню щракнете върху „Send To...“ (Изпрати към...)
 3. Щракнете върху диска, който представлява USB устройството (напр. Removable Disk E:)
 4. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.

За операционна система Mac OS® X:

 1. Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

 1. Поставете USB флаш устройство в предния конектор USB-A по време на показване на „Update Retry“ (Повторен опит за актуализация).


 2. Натиснете бутона ENTER на дистанционното управление, когато на екрана се покаже OK


 3. Моля, изчакайте около 10 минути, докато изтеглянето и актуализирането приключат. 4. Започнете актуализацията след изтеглянето, като натиснете „ok“ на дистанционното си управление
 5. Натиснете на устройството, след като се покаже „Complete“ (Завършено), след което устройството ще се изключи.


 6. Моля вижте проверка на версията на фърмуера на това устройство и потвърдете, че номерът на версията на софтуера е актуализиран до последната версия.

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на Вашия компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на Вашата система CMT-SX7B.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X версия 10.4 или по-нова

Ако използвате Windows® 10/8.1, моля, използвайте режима за настолен компютър.
Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Изисквания за носител за запис

USB флаш устройство: Капацитет: над 256 MB

Работата не е гарантирана за всички видове USB флаш четци.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Потвърдете, че няма други отворени програми, освен вашия Интернет браузър.
 2. Прочетете и се съгласете с Правилата и условията
 3. Изтеглете файла CMTSX7BV1622994.zip [154 MB (161,896,517 байта)] на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла на своя компютър – папката за извличане се нарича „UPDATE“ (актуализация)
 2. Проверете дали тези четири файла се намират в папката „UPDATE“:
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

За операционна система Windows®:

 1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE
 2. В появилото се меню щракнете върху „Send To...“ (Изпрати към...)
 3. Щракнете върху диска, който представлява USB устройството (напр. Removable Disk E:)
 4. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.

За операционна система Mac OS® X:

 1. Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на своя CMT-SX7B.

Подгответе оборудването:
 1. Моля, отстранете кабела на високоговорителя и слушалките, преди да включите основното устройство.
Прехвърлете актуализацията:
 1. Включете CMT-SX7B, като натиснете бутона
 2. Поставете USB флаш устройство (с файловете на актуализацията) в предния USB-A порт.
 3. Изберете „USB FRONT“ (USB отпред) чрез неколкократно натискане на бутона FUNCTION на дистанционното управление.
  Моля, изчакайте до показването на „ROOT“ на дисплея.


 4. На дистанционното управление натиснете MENU, за да отворите менюто, и ↑/↓, за да изберете „Update Menu“ (Меню за актуализация), след което натиснете „ENTER“.


 5. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато се покаже „via USB“ (чрез USB).


 6. Натиснете ENTER на дистанционното управление, когато с премигване бъде указано „Ok“.


 7. Моля, изчакайте около 10 минути, докато изтеглянето и актуализирането приключат. 8. Започнете актуализацията след изтеглянето, като натиснете „ok“ на дистанционното си управление
 9. Натиснете на устройството, след като се покаже „Complete“ (Завършено), след което устройството ще се изключи.


 10. Натиснете отново на устройството и включете системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Моля вижте проверка на версията на фърмуера на това устройство и потвърдете, че номерът на версията на софтуера е актуализиран до последната версия.