Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • SRS-X88

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате системата за разпространение на музика Spotify.
  Тя подобрява стабилността на работа при възпроизвеждане на музикални файлове на локална мрежа.

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрява се стабилността на работа при използване на услуга за разпространение на музика през интернет.
 • Google Cast за аудио съдържание:
  • Google функцията за множество помещения вече се поддържа
 • Подобрения в управлението и стабилността

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер до вер. 1.60.2994

Версия на файла

 • 1.60.2994

Дата на издаване

 • 31-08-2017

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Трябва ли да я изтегля? Тази актуализация не е необходима, ако вашата лична аудио система вече е обновена до версия 1.60.XXXX. на фърмуера.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Свържете устройството към компютър с LAN кабел (не е включен).
 2. Свържете захранващия кабел (доставен) към AC адаптера (доставен). Натиснете бутон (включване/готовност), за да включите захранването.

  Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане да свети в розово
 3. Покажете Sony Network Device Setting (Настройка на мрежово устройство Sony) на вашия компютър
  1. Стартирайте браузъра
  2. Въведете следния URL адрес в лентата за адреси: http://169.254.1.1

 1. Изберете езика от Language Setup (Настройка на език), ако е показано
 2. "X.XX.X.XX" е версията на System Software Version (версия на системен софтуер) в меню Device Details (Данни за устройство)

Има 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата система SRS-X88:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор за свързване на вашия SRS-X88 с интернет
 • Да се уверите, че Вашата система SRS-X88 е свързана с:
  • активна връзка с интернет
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Инсталиране

Обновяване на системата SRS-X88 през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 3-10 минути.
Забележка: Не можете да обновите до най-новия софтуер, ако настройката е да НЕ се свързва с интернет (мрежа).

Инсталирайте актуализацията

 1. Свържете се към Интернет (мрежата)
  Забележка: Когато високоговорителят е свързан директно към компютър с LAN кабел за проверка на версията, извадете LAN кабела и го свържете отново към точка за достъп.
 2. Ако високоговорителят е включен, натиснете бутона (вкл./в готовност) и го изключете
 3. Натиснете бутона (вкл./в готовност), за да включите захранването
 4. Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане да свети в оранжево или розово. Когато има налична актуализация на софтуера, бутонът UPDATE светва.Забележка: Бутонът UPDATE не свети, когато версията на софтуера е най-новата.
 5. Докоснете и задръжте бутона UPDATE, докато чуете звуков сигнал. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът UPDATE започва да мига.Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация

 6. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона UPDATE се променя по време на процеса на актуализация
 7. Бутонът UPDATE се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим на готовност за BLUETOOTH/Network автоматично след приключване на актуализацията
 8. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в как да проверите версията на вашия фърмуер. След това актуализацията е завършена.

Евентуален проблем по време на актуализация

Светлината мига в червено и бутонът „UPDATE“ (актуализация) мига в оранжево по време на актуализацията

Актуализацията на софтуера е неуспешна. След като се случи това, няма да можете да правите никакви операции, нито да ползвате функции на устройството, освен операцията на бутона за включване на захранването. Проверете състоянието на високоговорителя чрез тези стъпки и направете софтуерната актуализация с помощта на USB флаш устройство.

 1. Докоснете и задръжте бутона , за да изключите високоговорителя.
 2. Докоснете и задръжте бутона , за да включите високоговорителя.
 3. Изчакайте около 3 минути (или до завършване на мрежовото свързване), след което проверете състоянието на бутона „UPDATE“ (актуализация) на високоговорителя.

Светлината „UPDATE“ (актуализация) остава светнала в оранжево.

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да изпълните актуализацията на фърмуера за персонална аудиосистема чрез USB флаш устройство – Процедура A. За да направите това, следвайте следната връзка:

Индикаторът премигва в червено, а бутонът UPDATE в оранжево

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Можете да изпълните актуализацията на фърмуера за персонална аудиосистема чрез USB флаш устройство – Процедура B. За да направите това, следвайте следната връзка:

Забележка:

 • Поддържайте връзката на високоговорителя с електрическо захранване и мрежата по време на актуализацията
 • НЕ разкачвайте адаптера за променлив ток до приключването на актуализацията
 • НЕ изключвайте устройството по време на актуализацията
 • Актуализацията обикновено отнема около 3 до 10 минути. Може да отнеме повече време в зависимост от мрежовата ви среда

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на Вашия компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на Вашата система SRS-X88.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че компютърът работи с една от следните операционни системи и че имате правилните изисквания за USB флаш устройството:

Поддържани операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 със Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) или по-нова
Забележка: Ако използвате Windows® 8.1, моля, използвайте го в режим на настолен компютър. Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Носител за запис

 • USB флаш устройството има капацитет от над 256MB
Забележка: Работата не е гарантирана за USB флаш устройства.

Актуализация на фърмуера за персонална аудиосистема чрез USB флаш устройство – Процедура A

Забележка:След софтуерната актуализация не е възможно връщането към предишна версия на софтуера.

Как да изтеглите фърмуера:

 1. Затворете всички прозорци и програми, които се изпълняват, с изключение на тази страница.
 2. Прочетете правилата и условията на тази страница и ги приемете, като поставете отметка в квадратчето.
 3. Изтеглете актуализацията на фърмуера. Файлът SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си.
  Забележка: Ако използвате Windows 10 или 8.1, файлът с актуализацията ще бъде запазен автоматично в папката „Downloads“ (Изтегляния). Щракнете върху плочката за работния плот в началния екран и намерете файла в папката „Downloads“ (Изтегляния), като използвате Explorer

Забележка: Това е файлът за актуализация, предназначен само за SRS-X88. Не можете да използвате този файл с други персонални аудиосистеми.

Как да подготвите изтегления файл:

 • При използване на Windows
  1. Щракнете с десен бутон върху изтегления файл SRSX88V1602994.zip
  2. Щракнете върху „Extract All“ (Извличане на всички)
  3. Щракнете върху „Extract“ (Извличане) в прозореца „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Извличане на компресирани със ZIP папки), който се е отворил.
  4. Папката SRSX88V1602994 се отваря на работния плот на компютъра ви.
  5. Във файла „UPDATE“ (Актуализация) ще намерите 4 файла: „LUTE02-FW.BIN“, „LUTE02-FW.ID“, „LUTE02-FW_MB.BIN“ и „LUTE02-FW_MB.ID“
 • При използване на Mac OS
  1. Щракнете двукратно върху запазения файл SRSX88V1602994.zip
  2. На работния ви плот се създава папката SRSX88V1602994

Забележка: В зависимост от операционната ви система, файлът може да бъде автоматично разархивиран по време на изтеглянето. Освен това може да не успеете да разархивирате файла с помощта на процедурите, описани по-горе в зависимост от операционната система, която използвате. В този случай, моля използвайте приложение за декомпресиране.

Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройство:

 1. Поставете инициализираното (форматираното) USB флаш устройство в USB гнездото на компютъра си.
 2. Копирайте папката „UPDATE“ (Актуализация) в него на USB флаш устройството.
 3. Вижте диаграмата по-долу:

Актуализирайте аудиосистемата чрез USB:

 1. Свържете адаптера за променлив ток (в комплекта) към жака DC IN 18 V на високоговорителя.
 2. Включете стабилно захранващия кабел, свързан към адаптера за променлив ток, в електрически контакт. Поставете превключвателя NETWORK OFF/ON (Мрежа вкл./изкл.) на задната страна на „ON“ (Вкл.)
 3. Натиснете бутона (вкл./в готовност), за да включите захранването
 4. Изчакайте около 4 минути, докато индикаторът LINK (Връзка) се забави
 5. Натиснете и задръжте бутона AUDIO IN (Аудиовход) и бутона „volume down“ (намаляване на звука)
 6. Бутонът „UPDATE“ (актуализация) светва след като се чуе звуков сигнал. Забележка: ако сте свързани към мрежата, можете вече да видите бутона „UPDATE“ (актуализация), светнал в оранжево. Дори в този случай извършете процедурата според описанието на тази страница и проверете звуковия сигнал.
 7. Докато бутона UPDATE свети, поставете USB флаш устройството в слота на DC-OUT ONLY (USB) порта на задната страна на високоговорителя.
 8. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът UPDATE започва да мига
  Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация
 9. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона UPDATE се променя по време на процеса на актуализация
 10. Бутонът UPDATE се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим BLUETOOTH/мрежа в готовност автоматично след приключване на актуализацията
 11. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в Как да проверите версията на фърмуера си След това актуализацията е завършена.

Забележка:

 • Поддържайте връзката на високоговорителя с електрическо захранване и мрежата по време на актуализацията
 • НЕ разкачвайте адаптера за променлив ток до приключването на актуализацията
 • НЕ изключвайте устройството по време на актуализацията
 • Актуализацията обикновено отнема около 10 минути.

Актуализация на фърмуера за персонална аудиосистема чрез USB флаш устройство – Процедура B

Ако индикаторът мига в червено, а бутонът за актуализация в оранжево, актуализацията на софтуера е неуспешна.
Ще е нужно да изтеглите актуализацията на фърмуера на компютъра си, да я запазите на USB флаш устройство и след това да я качите на високоговорителя си.
За да направите това, следвайте стъпките, посочени по-долу:Забележка:След софтуерната актуализация връщането към предишна версия на софтуера не е възможно.

Как да изтеглите фърмуера:

 1. Затворете всички прозорци и програми, които се изпълняват, с изключение на тази страница.
 2. Прочетете правилата и условията на тази страница и ги приемете, като поставете отметка в квадратчето.
 3. Изтеглете актуализацията на фърмуера. Файлът SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си.
  Забележка: Ако използвате Windows 10 или 8.1, файлът с актуализацията ще бъде запазен автоматично в папката „Downloads“ (Изтегляния). Щракнете върху плочката за работния плот в началния екран и намерете файла в папката „Downloads“ (Изтегляния), като използвате Explorer

Забележка: Това е файлът за актуализация, предназначен само за SRS-X88. Не можете да използвате този файл с други персонални аудиосистеми.

Как да подготвите изтегления файл:

 • При използване на Windows
  1. Щракнете с десен бутон върху изтегления файл SRSX88V1602994.zip
  2. Щракнете върху „Extract All“ (Извличане на всички)
  3. Щракнете върху „Extract“ (Извличане) в прозореца „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Извличане на компресирани със ZIP папки), който се е отворил.
  4. Папка, наречена „Update“ (Актуализация) ще се покаже на работния ви плот и ще съдържа следните файлове: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.ID
 • При използване на Mac OS
  1. Щракнете двукратно върху запазения файл SRSX88V1602994.zip
  2. Папка, наречена „Update“ (Актуализация) ще се покаже на работния ви плот и ще съдържа следните файлове: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.

Забележка: Изтегленият файл може да бъде автоматично разархивиран, когато използвате горните операционни системи, но ако не можете да разархивирате файловете чрез тези стъпки, е възможно да трябва да използвате отделен софтуер за декомпресиране.

Копирайте файловете за актуализация на USB флаш устройство:

 1. Поставете флаш устройството в един от USB портовете на компютъра си
 2. Плъзнете папката „Update“ (Актуализация) от работния си плот на флаш устройството
 3. Вижте диаграмата по-долу:

Актуализирайте аудиосистемата чрез USB:

 1. Свържете високоговорителя си с електрически мрежов контакт чрез предоставения адаптер за променлив ток
 2. Поставете превключвателя за мрежа на задната страна на високоговорителя на позиция „on“ (вкл.)
 3. Изключете високоговорителя, след като индикаторът the започне да мига в червено, а бутонът за актуализация в оранжево.
 4. Поставете флаш устройството, съдържащо файла за актуализация, в DC-OUT ONLY (USB) порта на високоговорителя си
 5. Включете отново високоговорителя.
 6. Забележка: Моля, изпълнете стъпки 3 до 5 в рамките на 3 минути.
 7. Актуализацията на фърмуера ще започне да се изтегля на високоговорителя ви, след като бутонът за актуализация започне да мига в червено.
  Забележка: Високоговорителят не може да бъде използван по време на изтеглянето.
 8. В хода на изтеглянето интервалът на премигванията се забавя, преди да спре, когато актуализацията е приключена
 9. Високоговорителят автоматично ще се превключи или на режим на готовност, или на режим Bluetooth/мрежа в готовност, когато изтеглянето приключи.
 10. Проверете дали актуализацията е приключила чрез Software Version Check for Wireless Speaker SRS-X88. Как да проверите версията на фърмуера си. След това актуализацията е завършена.