Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Относно това изтегляне

 • Дата на разпространение:31-08-2017
 • Трябва ли да я изтегля?Тази актуализация не е необходима, ако вашата лична аудио система вече е обновена до версия 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9). на фърмуера.
  Ако не сте сигурни, можете лесно дапроверите коя версия на фърмуераимате:
  1. Свържете устройството към компютър с LAN кабел (не е включен).
   Забележка:Уверете се, че превключвателят NETWORK OFF/ON на задната част на устройството е настроен на ON
  2. Свържете захранващия кабел (доставен) към AC адаптера (доставен). Натиснете бутон(включване/готовност), за да включите захранването.
   Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане да свети в оранжево
  3. ПокажетеSony Network Device Setting(Настройка на мрежово устройство Sony) на вашия компютър
   1. Стартирайте браузъра
   2. Въведете следния URL адрес в лентата за адреси: http://169.254.1.1
  1. Изберете езика отLanguage Setup(Настройка на език), ако е показано
  2. "X.XX.X.XX" е версията наSystem Software Version(версия на системен софтуер) в менюDevice Details(Данни за устройство)
 • Ползи и подобрения:
  • ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате системата за разпространение на музика Spotify

Изтегляне

Актуализацията на софтуера се извършва през интернет (мрежа). Моля, проверете следните стъпки.
Забележка: Не можете да обновите до най-новия софтуер, ако настройката е да НЕ се свързва с интернет (мрежа).

 1. Свържете се към Интернет (мрежата)
  Забележка: Когато високоговорителят е свързан директно към компютър с LAN кабел за проверка на версията, извадете LAN кабела и го свържете отново към точка за достъп.
 2. Когато високоговорителят се включва, натиснете бутона (включване/готовност) и го изключете
 3. Натиснете бутон (включване/готовност), за да включите захранването
 4. Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане да свети в зелено или оранжево. Когато има налична актуализация на софтуера, бутонът UPDATE светва. Забележка: Бутонът UPDATE не свети, когато версията на софтуера е най-новата.
 5. Докоснете и задръжте бутона UPDATE, докато чуете звуков сигнал. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът UPDATE започва да мига.Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация
 6. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона UPDATE се променя по време на процеса на актуализация
 7. Бутонът UPDATE се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим на готовност за BLUETOOTH/Network автоматично след приключване на актуализацията
 8. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в как да проверите версията на вашия фърмуер. След това актуализацията е завършена.

Въпроси и отговори

Индикаторът UPDATE се изключва след 4 бавни мигвания.

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Натиснете бутон (включване/готовност), за да изключите високоговорителя, после го включете отново. Уверете се, че високоговорителят е свързан към интернет и бутонът UPDATE свети, после започнете отново актуализацията.

Индикаторът UPDATE продължава да мига бавно

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Натиснете бутон (включване/готовност), за да изключите/включите високоговорителя, после започнете актуализацията отново. Ако актуализацията на софтуера е неуспешна, бутонът UPDATE продължава да мига бавно до изключването на високоговорителя. Изключете високоговорителя, след като проверите дали мигането на бутона UPDATE не се е променило.

Забележка:

 • Дръжте високоговорителя свързан към електрическо захранване и към мрежата по време на актуализацията
 • НЕ разкачвайте AC адаптера до приключването на актуализацията
 • НЕ изключвайте устройството по време на актуализацията
 • Актуализацията обикновено отнема около 3 до 10 минути. Може да отнеме повече време в зависимост от вашата мрежова среда